-->

1. november 2013

Dette kan du kreve ved en flystreik


Mulig Norwegianstreik fra mandag (Foto: Kristin S. Lillerud/ Norwegian)
Store deler av flyselskapet Norwegians trafikk i Norden kan bli rammet av streik fra og med mandag. Trafikk fra både Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Stockholm og København vil kunne bli rammet, opplyser arbeidsgiverorganisasjonen Parat.Det er for tidlig å si noe om nøyaktig hvilke avganger som vil kunne rammes, ifølge Norwegians informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen.
annonse


- Vårt hovedmål er å komme til enighet, slik at våre passasjerer og kolleger ikke blir berørt, sier han til aftenposten.no.

Skulle det bli streik mandag vil passasjerer med gyldig billett kunne ha rett til å heve kjøpet eller kreve alternativ transport så raskt som mulig, mener Forbrukerrådet.

En utfordring for mange kan derimot være at disse rettighetene uansett ikke trer i kraft før streiken er et faktum, og jo nærmere avgang, jo vanskeligere kan det bli å finne ledige flyseter.

- Møt opp
Forbrukerrådet anbefaler at reisende uansett møter opp som vanlig, selv om det skulle bli streik.

- En streik kan fort bli avblåst, påpeker Ingeborg Flønes, direktør for forbrukerservice i Forbrukerrådet. - Har du ikke fått beskjed om at flyet ditt er innstilt anbefaler vi deg å møte opp på flyplassen som vanlig.
Er du usikker på om flyet ditt er kansellert eller ikke, kan du følge med på trafikksidene til avinor eller hjemmesiden til flyplassen du skal reise fra.

Det er rettigheter nedfelt i EU-forordning 261-2004 som skal tre i kraft dersom det skulle bli streik.

Sandaker-Nielsen i Norwegian bekrefter at de vil følge forordningen.

- Vi følger alltid EUs regelverk for passasjerrettigheter – også hvis det mot formodning skulle bli streik, sier informasjonssjefen.

Reise av samme kvalitet
Passasjerer kan ifølge EU-forordningen enten kreve pengene tilbake, eller alternativ transport, dersom flyavgangen blir forsinket over fem timer, eller kansellert.

Flønes i Forbrukerrådet understreker at du både kan kreve billett på en annen flyvning så snart som mulig, eller på et senere tidspunkt.

- Reisen skal dessuten være av samme kvalitet som den du opprinnelig kjøpte. Velger du å få pengene tilbake, skal du få pengene innen sju dager, sier Flønes.

Hun viser til at passasjerene også vil kunne ha krav på mat og drikke hvis forsinkelsen blir mer enn to timer, samt overnatting om dette blir nødvendig.

På lengre reiser vil flyselskapet først måtte tilby dette overfor passasjerene ved forsinkelser over tre eller fire timer avhengig av reisens lengde, ifølge EU-forordningen.

Ekstraordinære omstendigheter
Det er derimot mindre sjanse for at forordningens regler om standarderstatning ved lengre forsinkelser og kanselleringer vil tre i kraft.

Forordningen har nemlig en klausul som om at luftfartsselskapenes forpliktelser her bør være begrenset eller bortfalle «i tilfeller der en hendelse er forårsaket av ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet».

Som eksempel på slike ekstraordinære omstendigheter nevnes blant annet «streiker som påvirker driften til det transporterende luftfartsselskap».

Klagerett
Dersom du mener at du ikke får det du har krav på i forbindelse med en streik, må du først klage til flyselskapet.

Om du ikke kommer til enighet med dem, kan du ta saken videre til Transportklagenemnda så fremt du skulle fly fra Norge.

Om en streik fører til at du blir strandet du på en flyplass i Europa må en eventuell klage i utgangspunktet behandles der. Du finner mer informasjon om dette hos Forbruker Europa, som hjelper deg når du har kjøpt en vare eller tjeneste i EØS-området.

- Store konsekvenser
Oppgjøret for pilotene i Norwegian gikk til megling etter brudd i midten av oktober.

- At uoverensstemmelser mellom arbeidstakerorganisasjon og arbeidsgiverorganisasjon havner på riksmeklerens bord har blitt ganske så vanlig i norsk arbeidsliv. Det var samme runde med både pilot- og kabinforeningen i Norwegian i fjor og som kjent kom partene til enighet. Det er vårt mål nå også, sier informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Partene møtes til mekling fredag, og det er satt av tre dager til oppgjøret. Oppnås det ikke enighet mellom Parat og arbeidsgivermotparten NHO Luftfart innen midnatt søndag, er streik et faktum fra mandag morgen.

Dersom helgens forhandlinger ikke fører frem, har arbeidstagerorganisasjonen Parat varslet at de vil ta ut samtlige medlemmer av Norwegian Pilot Union i streik.

Parat har tidligere sagt at de også ønsket å få med seg 1200 kabinansatte i en sympatistreik. Dette ønsket gikk de derimot bort fra i dag torsdag, etter at de fikk garantier fra Norwegian om at de ikke kom til å sette inn kontraktspiloter ved en pilotstreik.

- Vi er klar over at en streik blant flyvere ikke vil bli populær i opinionen. En konflikt vil også få store konsekvenser for mange reisende. Likevel vil vi bruke de virkemidler vi rår over, sier leder i Parat, Hans Erik Skjæggerud til Aftenposten.

annonseFAKTA - Konflikten i Norwegian

 • Oppgjøret for pilotene i Norwegian gikk til megling etter brudd i midten av oktober.
 • Da hadde ledelsen presentert en ny organisasjonsmodell for selskapet som går ut på å flytte ansettelsesforholdet fra Norwegian Air Shuttle til et nyopprettet driftsselskap, Norwegian Air Norway.
 • Dette mener pilotene vil svekke deres forhandlingsrett, og true opparbeidede rettigheter. Derfor brøt de forhandlingene.
 • Norwegianledelsen mener derimot at omorganiseringen vil gjøre at selskapet står bedre rustet i den europeiske konkurransen.
 • Norwegian Pilot Union ­omfatter piloter i Norge, Sverige og Danmark.

Passasjerers rettigheter
Forbrukerrådet gir følgende oppsummering av rettighetene dine som flypassasjer ved forsinkelser og kanselleringer:

EU-forordning 261/2004 gir deg rettigheter ved forsinket eller innstilt flyging. Ved forsinkelse, er varigheten av forsinkelsen og lengden på flyreisen avgjørende for hvilke krav du har.

Rettighetene dine slår inn når forsinkelsen er:

 • mer enn to timer for flygninger på 1500km eller mindre, eller
 • mer enn tre timer innen EU- og EØS området for flygninger over 1500km, eller
 • mer enn tre timer utenfor EU- og EØS-området på under 3500km, eller
 • mer enn fire timer på alle flygninger over 3500 km.

Dette har du krav på
Dersom ett av disse vilkårene er oppfylt, har du, uansett årsaken til forsinkelsen, krav på:

 • Skriftlig melding fra flyselskapet om dine rettigheter
 • Måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden
 • To gratis telefonsamtaler eller liknende
 • Gratis hotellovernatting dersom den nye avgangen først blir dagen etter det planlagte avgangstidspunktet
 • Gratis transport mellom flyplassen og overnattingsstedet
Ved en forsinkelse på over fem timer, kan du kreve å få pengene tilbake for ubenyttet billett og i tillegg for benyttet billett dersom flygingen ikke lenger tjener formålet i din opprinnelige reiseplan. I tillegg har du krav på returflyging til opprinnelig startsted.

Ved en kansellering har du krav på det som står i punktene over. I istedenfor å få pengene tilbake for billett, kan du i tillegg kreve omruting snarest mulig til det endelige reisemålet, eller på en senere dato etter ditt eget valg.

Hvis du takker ja til å få pengene tilbake for dine billetter, vil flyselskapets forpleiningsplikt opphøre. Det innebærer for eksempel at du ikke lenger har rett på å få betalt mat og drikke eller hotellopphold. Ved kansellering eller forsinkelse utover tre timer, kan du ha krav på en standarderstatning. Det forutsettes at forsinkelsen eller kanselleringen ikke skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne ha vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet.

Standarderstatningen har følgende satser:
 • Flyginger på høyst 1500 km: € 250
 • Flyginger innen EU/EØS-området over 1500 km, og alle andre flyginger mellom 1500 og 3500 km: € 400
 • Alle andre flyginger: € 600
Klarer flyselskapet ved omruting å få deg til bestemmelsesstedet innen visse frister, reduseres standarderstatningen med 50 prosent.

Når har du rettighetene?

Forordningen som gir deg rettighetene gjelder for flyginger fra et land innen EU/EØS-området, og flyginger fra et tredjeland til EU/EØS-området der flyselskapet som utfører flygingen er et EF-luftfartsselskap.

Du kan i tillegg ha krav på ytterlig erstatning med hjemmel i Luftfartsloven. For mer informasjon, kontakt Forbrukerrådet.

Kilde: Forbrukerrådet


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart