-->

13. november 2013

EASA vil tillate bruk av elektroniske apparater under flyging


Vil tillate bruk av elektroniske apparater under flyging (illustrasjonsfoto)
Mot slutten av 2013 vil det Europeiske flysikkerhetsbyrået EASA legge fram anbefalinger som åpner for bruk av personlig elektronisk utstyr som nettbrett, smarttelefon, e-bok leser og mp3-spiller under alle deler av en flyvning. Forutsetningen vil fortsatt være at apparatene benyttes i flymodus.- Denne endringen vil tillate bruken av personlig elektronisk utstyr under flyreisen uten at det går på bekostning av sikkerheten, sier direktør i Luftfartstilsynet, Stein Erik Nodeland.
annonse


- Sikkerheten må imidlertid alltid komme i første rekke og det er derfor viktig at passasjerene også i fremtiden er oppmerksomme på sikkerhetsinformasjonen som blir gitt om bord og følger instruksjonen fra kabinbesetningen, sier Nodeland.

Anbefalingen vil gjelde alle luftfartøy som opereres av europeiske selskaper, og gjelder derfor også norske luftfartøyer. EASAs mål er å sikre at elektronisk utstyr kan benyttes på en sikker måte ved flyreiser og at retningslinjene for bruk er harmonisert innfor Europa.

På lang sikt arbeider EASA også for å finne løsninger som gjøre det mulig å føre samtaler med mobiltelefon under flyging. Dette er en naturlig følge av den store utbredelsen av mobiltelefoner og de reisendes ønske om å kunne benytte telefonen i alle situasjoner.

Dagens anbefaling begrenser bruken av personlig elektronisk utstyr under utkjøring, avgang og landing. Større personlige enheter som for eksempel bærbare datamaskiner og store nettbrett kan utgjøre en sikkerhetsrisiko ved en kraftig oppbremsing og vil heller ikke i fremtiden kunne benyttes før luftfartøyet har nådd marsjhøyde.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart