-->

4. november 2013

Ingen streik i Norwegian


Ingen streik i Norwegian (Norwegian)
Meklingen mellom Norwegian og pilotene har ført fram til enighet, og flyene går som normalt mandag. Pilotene får felles tariffavtale og karrieremuligheter i hele selskapet.
Pilotforeningen i Norwegian har ifølge Halvor Vatnar fått gjennomslag for sine krav.
annonse


– Det har vært en svært hard mekling der vi har stått langt fra hverandre, men vi har fått gjennomslag for felles tariffavtale i Skandinavia, uavhengig av den omorganiseringen som skjer. Vi har også fått gjennomslag for like karrieremuligheter uansett hvor den enkelte er stasjonert og hvilken base vi jobber på, sier Vatnar.

Norwegian vil opprette datterselskaper i flere land
– Selv om ansatte blir spredt i flere ulike datterselskaper opprettholder vi et fellesskap i Skandinavia gjennom identisk tariffavtale. Norwegian får den nødvendige friheten til å effektivisere, samtidig som vi vil jobbe for at ansatte i de ulike landene organiserer seg, sier leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud.

Pilotene har forhandlet seg frem til:

  • Felles tariffavtale for piloter i Norge, Sverige og Danmark
  • Ytelsespensjon blir gjeninnført og saken trekkes fra behandling i Høyesterett
  • Norwegian garanterer fast ansettelse i Finland, Spania og England
  • Det innføres ansiennitet på konsernnivå
  • Pilotene får en konserngaranti som gir dem god beskyttelse ved ansettelse i datterselskap.


Kjos tilfreds
- Begge parter er tilfreds med at vi har oppnådd enighet og at vi i fellesskap kan se fremover og bygge et sterkt, konkurransedyktig Norwegian som trygger arbeidsplassene både i lufta og på bakken. Det aller viktigste for oss i dag er at våre passasjerer kan føle seg trygge på at våre flygninger vil gå som normalt, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart