-->

8. november 2013

NHO Lufthavn: skuffende skatteøkning fra regjeringen


NHO Lufthavn: skuffende skatteøkning fra regjeringen (illustrasjon)
Regjeringen foreslår en økning av den særnorske CO2 avgiften på innenriks luftfart på 30,2 %, noe som utgjør ca 50 millioner kroner.
Dette er meget skuffende og belaster en konkurranseutsatt norsk flybransje med økte kostnader. Resultatet blir et dyrere og dårligere flytilbud, spesielt i distrikts-Norge. 

Forslaget kommer i et spesielt lys siden norsk luftfart er omfattet av EUs klimakvotesystem, og en norsk særavgift vil derfor ikke redusere utslippene i Europa. Frigjorte kvoter i Norge sendes til våre konkurrenter i Europa, og da til en lavere pris. Forslaget er en ren skatteøkning og har kun symbolsk miljøeffekt.www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart