-->

6. november 2013

Nordmenn mest redd for å fly – norske kvinner mest engstelige


En av ti nordmenn liker ikke å fly (Illustrasjonsfoto)
En av ti nordmenn liker ikke å fly og turbulens under flyvning er det som vekker mest redsel i oss. Mens kvinner skjelver mest om bord i flyet, biter mennene negler i avgangshallen på flyplassen.
Det viser en landsdekkende nordisk undersøkelse utført av Epinion på oppdrag fra British Airways i tidsrommet 23. september til 3. oktober.
annonse


Resultatene fra undersøkelsen viser at 14 prosent av norske flypassasjerer er redde for å fly, en marginalt høyere andel enn for våre naboland Danmark og Sverige. I Norge fremstår kvinner mye mer engstelige for flyreiser enn menn. 17 prosent av kvinnene oppgir at de ikke liker å fly. For menn er tilsvarende andel 11 prosent.

– Andelen som synes flyreiser er ubehagelige er nok høyere enn det egentlig burde være grunnlag for. Sjansen for at noe alvorlig skal inntreffe ved flyreiser er forsvinnende liten, og luftfarten vurderes som et av de aller sikreste transportmidler vi har. For oss som flyselskap er vår viktigste oppgave likevel å berolige engstelige passasjerer og sørge for å gi den støtten de trenger for at de skal få en så behagelig flyreise som mulig, sier Peter Rasmussen kommersiell direktør for British Airways & Iberia i Nord-Europa, til Osloairports.com.

Undersøkelsen avdekker store aldersvariasjoner. Spesielt middelaldrende nordmenn i 40-årene ser ut til å frykte flyreisen mest. Her oppgir hele 1 av 5 at de ikke liker å fly.

– Jeg tror ikke folk i 40-årene nødvendigvis er mer engstelige for å fly enn andre reisende. Forskjellene kan like gjerne skyldes rene psykososiale forhold og den livsfasen disse passasjerene befinner seg i. Her er det mange med små barn og høye gjeldsforpliktelser. Frykten for konsekvensene hvis noe skulle skje oppleves kanskje sterkere her enn for andre aldersgrupper, kommenterer Rasmussen.

Turbulens verst
I undersøkelsen ble de som ikke liker å fly spurt om hva de synes er mest ubehagelig. Turbulens under flyvning rangeres høyest med 68 prosent. Deretter følger takeoff (46 prosent), landing (39 prosent), motorlyd fra flyet og ventetiden i avgangshallen før flyreisen (30 prosent). 36 prosent oppgir imidlertid at de føler seg utilpass gjennom hele flyturen.

Både når det gjelder turbulens, takeoff og landing, er det flere kvinner enn menn som synes dette er ubehagelig. På den andre siden er det flere menn enn kvinner som synes selve ventetiden før flyturen starter er mest ubehagelig.

– Resultatene kan tyde på at menn som ikke liker å fly gruer seg mer i forkant, mens kvinner er mest engstelig under selve flyturen. Som et servicefokusert flyselskap gjør vi alltid alt vi kan for at flyturen og ventetiden skal bli så behagelig som mulig for våre reisende, sier Rasmussen i British Airways.

Tips for å håndtere flyskrekk

1. Reager
Så fort du føler engstelse, tre en gummistrikk rundt håndleddet som du strekker og slipper så det gjør litt vondt. Si «stopp» til deg selv – enten høyt eller inni deg. Følg opp med en positiv bekreftelse som for eksempel «Jeg kan gjøre dette fordi det er jeg som kontrollerer mine handlinger. Jeg vil ikke la noe annet diktere livet mitt.»

2. Pust
Fokuser på pustingen din umiddelbart etter trinn 1. Sitt komfortabelt og pust ut. Pust inn igjen ved å telle til 4 og si ordet «rolig» til deg selv. Pust ut igjen ved å telle til 4 og si ordene «slapp av». Gjenta dette til pustingen er under kontroll.

3. Slapp av i musklene
Kjenn etter om du spenner noen muskler og fokuser deretter på å slappe av i disse musklene. Sørg for ar pustingen fortsatt er rolig.

4. Tenk på noe positivt
Prøv å forestill deg en positiv scenario som gjør at du kan forholde deg rolig og avslappet. Fyll scenarioet med så mange detaljer som mulig, inkluder gjerne alle fem sanser.


Kilde: Flying with confidence – British Airways/Patricia Furness-Smith and Steve Allright


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart