-->

11. desember 2013

Avinor: utlandstrafikken opp med over 4 prosent


3 904 581 reiste til og fra Avinors lufthavner i november (ill: wikipedia)
Utlandstrafikken til og fra Avinors lufthavner økte med 4,4 prosent i november sammenlignet med samme måned i fjor. Innlandstrafikken gikk ned med 0,9 prosent. Totalt reiste 3 904 581 passasjerer til og fra Avinors lufthavner i november.
Blant de største lufthavnene opplevde Oslo Lufthavn en trafikkvekst på 1,2 prosent i november.
Ved Bergen lufthavn var veksten på 4 prosent, ved Trondheim lufthavn 1,4 prosent - og ved Stavanger lufthavn 0,2 prosent.
Antall flybevegelser gikk ned med 0,4 prosent sammenlignet med november i fjor. Antall overflygninger gikk opp med 15 prosent.www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart