-->

27. januar 2014

Mange fuglekollisjoner i 2013


Mange fuglekollisjoner i 2013 (Illustrasjonsfoto)
I 2013 registrerte Luftfartstilsynet 489 fuglekollisjoner. Det er 30 % flere enn året før.

I 2012 registrerte Luftfartstilsynet 301 fuglekollisjoner, mens antallet fuglekollisjoner i 2011 var 468.
- Antall fuglekollisjoner (birdstrikes på fagspråket) varierer veldig fra flyplass til flyplass.
annonse


Det sier seniorrådgiver i Eirik Svare i Luftfartstilsynet. Beliggenhet og antall flybevegelser er med på å forklare variasjonene.

På enkelte flyplasser er frekvensene over 10 fuglekollisjoner per 10 000 flybevegelse.

2013 var et sikkert år innen luftfarten

- Karmøy, Rygge, Vigra, Kjevik og Sola er flyplassene med høyest frekvenser. Vi vet at flyplassene jobber med å få ned antallet, men de høye frekvensene bekymrer oss.

Fuglekollisjonene i fjor førte primært til mindre skader på flyene. - For flyselskapene innebærer dette uansett store økonomiske kostnader i form av forsinkelser og reparasjoner. I fjor hadde vi også en alvorlig hendelse med et norsk rutefly på tur fra Kastrup. Flyet, som ble truffet av en flokk med store fugler, fikk betydelige skader på venstre motor. Denne hendelsen minner oss på hvor risikofylt en slik kollisjon kan være.

Alle luftfartsulykker og -hendelser skal rapporteres til Luftfartstilsynet. I fjor registrerte Luftfartstilsynet til sammen 5648 hendelser.


Google+ twitterfacebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart