-->

27. januar 2014

Støyen blir dempet på Gardermoen


Høytaleranleggene skal dempes på Gardermoen (OSL AS)
Har du som flyreisende på Gardermoen latt deg irritere av den metalliske og skingrende lyden fra flyplassens nesten aldri hvilende høyttaleranlegg?
Nå skal det bli en bedring i situasjonen.
Beskjeder om at «herr Hansen og fru Larsen» må innfinne seg i gaten siden avgangen er i ferd med å lukkes, ljomer uavlatelig ut over hele terminalen, og på alle lydnivåer, gjennom hele dagen.
annonse


Om det irriterer deg som gjennomreisende er det en liten trøst at det er mye verre for dem som jobber i terminalen. Hele året står de midt i informasjonsstrømmen. Og med en raskt voksende passasjermengde og ditto avganger er det en stadig økende strøm av meddelelser som blir formidlet.

Men nå skal det bli en bedring i situasjonen, i følge Aftenposten.

Klagene fra ansatte og passasjerer er blitt så mange og entydige at ledelsen ved flyplassen har bestemt seg for å ta det onde med roten: Et nytt, avdempet og automatisk høyttaleranlegg er bestilt. Det skal monteres raskt.

- I løpet av mars måned håper vi lydnivået er blitt mer behagelig - til glede både for passasjerene, for dem som jobber her og de som bare er på besøk, forteller Line Hansen-Just. Hun er kontraktsansvarlig for handlingsselskapene på Oslo Lufthavn.

- Alle er enige i at dagens anlegg støyer for intenst. Lydkvaliteten er heller ikke god nok og det er for mange opprop - støynivået er en belastning for både ansatte og reisende, innrømmer hun.

Se vårt nye rutekart for Oslo lufthavn

Det nye anlegget får såkalt automatisert opprop. Det innebærer at ansatte må skrive beskjeden de ønsker å formidle, mate den inn i anlegget og deretter blir meddelelsen lest opp av maskinen - med klar diksjon og jevnt lydnivå.

Flyplassen har også håp om at antall beskjeder skal bli lavere enn tilfellet er i dag hvor det ikke fins spesielle begrensninger:

- Vi skal få nye kjøreregler for hva det skal bli anledning å rope opp. Å etterlyse passasjerer som ikke møter ved gaten i tide og å informere om fly som er klar for avgang blir nok fortsatt en naturlig mulighet. Men å annonsere for hele terminalen hvis et flyselskap ønsker at ombordstigningen skal skje etter et spesielt mønster, er kanskje opprop vi kan unngå, sier Hansen-Just.

Det nye anlegget vil tilsammen ha kostet mellom fem og seks millioner kroner når det står ferdig.

Flyplassen har også vurdert å bli en stille flyplass, uten opprop, men der avganger og beskjeder blir formidlet elektronisk på lystavler rundt om i terminalen. Men dette alternativet har ikke vært ønsket av flyselskapene.


Google+ twitterfacebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart