-->

13. januar 2014

Snart 50 millioner passasjerer i Avinorsystemet


I underkant av 50 millioner reisende i Avinorsystemet i 2013 (Wikimedia)
I 2013 reiste 48 329 918 passasjerer til og fra Avinors lufthavner. Det er over dobbelt så mange som i 1993.
Trafikkveksten illustrerer hvor viktig luftfart er for Norge. Tallene forteller om både velstandsutvikling, et internasjonalt orientert næringsliv, befolkningsvekst og hva konkurransen i luften har gjort med billettprisene.
For Avinor blir utfordringen å møte kapasitetsbehovene i årene som kommer.
annonse


Den pågående byggingen av nye terminaler ved Oslo og Bergen lufthavn er de viktigste tiltakene på kort sikt, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Men han understreker samtidig at det det skal investeres i kapasitet og ny infrastruktur over hele landet framover.

-Vi ser frem til å utvikle luftfarts-Norge og ivareta vårt samfunnsoppdrag i årene som kommer, sier Falk-Petersen.


Kilde: Avinor

Totalt økte flytrafikken til og fra Avinors lufthavner med 4,3 prosent sammenlignet med 2012. Utland økte med 9,2 prosent og innland med 1,3 prosent.

Oslo Lufthavn hadde en trafikkvekst på 4 prosent og endte på nesten 23 millioner passasjerer. Bergen lufthavn hadde en vekst på 6,9 prosent – og passerte for første gang 6 millioner passasjerer. Stavanger lufthavn hadde en vekst på 5,8 prosent og Trondheim lufthavn 3,6 prosent.

Også flere andre lufthavner hadde solid trafikkvekst – blant annet Ålesund og Harstad/Narvik. Passasjerveksten skyldes i all hovedsak flere nye utlandsruter.
v -Harstad/Narvik lufthavn Evenes økte trafikken på utland 29 prosent, og i Ålesund var det en eventyrlige vekst i utlandstrafikken på 67,4 prosent i 2013. I Ålesund ble det etablert nye ruter til Amsterdam og Gdansk samt nytt chartertilbud til Tenerife. Dette viser at nye tilbud også skaper ny trafikk, sier divisjonsdirektør i Avinor, Margrethe Snekkerbakken.

Antall flybevegelser gikk opp med 1,8 prosent sammenlignet med 2012.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage