-->

22. februar 2014

Vellykket mellomlanding for bedre flyrettigheter


(Illustrasjonsfoto)
Europaparlamentet viste seg fra en overraskende forbrukervennlig side da de nylig stemte over forslaget til nye rettigheter for flypassasjerer. Nå må den norske regjeringen gjøre det den kan for å få disse gode og forbrukervennlige rettighetene trygt ned på bakken.

Transportkomiteen i Europaparlamentet demonstrerte i desember at de ønsket bedre rettigheter for flypassasjerer enn det som eksisterer i dag. Dagens regelverk har flere uklarheter og svakheter, noe som har ført til mange konflikter mellom flypassasjerer og flyselskap.
annonse


En del av uklarhetene er avklart i rettspraksis, for eksempel retten til standardkompensasjon ved forsinkelser. Nå ønsker man å få lovfestet det som har vist seg å være god praksis og innføre nye regler på områder der det er uklart hva som gjelder.

Da Parlamentet behandlet saken i, gikk de faktisk enda lenger enn Transportkomiteen på flere områder. Det forteller Forbrukerrådet på sine nettsider.

En av de gode nyhetene er at Parlamentet stemte for et fullstendig forbud mot at flyselskapet skal kunne nekte deg å bruke returbilletten din, dersom du av en eller annen grunn ikke har brukt første del av billetten. Et annet gledelig vedtak er at flyselskapet skal plikte å booke deg om til et annet selskap dersom de ikke kan sørge for transport på egne flyvninger innen åtte timer etter at du skulle ha dratt. Det høres kanskje lenge ut, men det kan få stor betydning for flypassasjerene, for i dag eksisterer det ingen slik grense. Dette var bedre enn det opprinnelige forslag fra komiteen, som var på 12 timer.

I dag må flyselskapet ta vare på deg hvis du er strandet et sted, uten mulighet til å komme deg hjem, på grunn av såkalte ekstraordinære omstendigheter, som for eksempel askesky. Dette har vist seg å være en stor byrde for flyselskapene og Parlamentet gikk inn for å sette en grense på fem døgn. Dette var bedre enn det opprinnelige forslaget på tre døgn. Hvis du er på ferie og flyselskapet du reiser med går konkurs kan du risikere å bli strandet i utlandet. Det foreslås nå at flyselskapene skal ha plikt til å sørge for garanti ved insolvens. Det betyr rett og slett at du er garantert å komme deg hjem.

Har du noen gang stått på en flyplass med mange spørsmål, uten å finne noen som kan svare? Det kan det bli en slutt på. Parlamentet vil at alle flyselskap skal ha en representant på flyplassene de flyr fra. I tillegg foreslår Parlamentet rett til forpleining etter to timers forsinkelse, nye og gode regler om ansvar ved tapt vidreforbindelse på grunn av forsinkelse og kansellering, nye og bedre regler om flyselskapenes plikt til å gi informasjon om rettigheter ved forsinkelse og kanselleringer. Ikke minst foreslår det utvidet rett til å klage til en nasjonal nemnd, uavhengig av hvor en hendelse har oppstått.

annonse


Det kom altså mange gode nyheter fra Europaparlamentet, men det gjenstår dessverre et stort hinder før flypassasjeren får et styrket vern. Parlamentet må komme til enighet med Rådet, som består av representanter for regjeringene i de enkelte medlemslandene. Sammen er de EUs lovgivende myndighet. Rådet har tidligere vist at de er mer lydhøre overfor flyselskapene, som hevder at det blir for dyrt å gi passasjerene de rettighetene som Parlamentet vil ha. Flyselskapene har presset på for å svekke forbrukernes rettigheter, blant annet den ubegrensede retten til forpleining (mat, drikke, overnatting) som selskapene opplevde som en byrde når flypassasjerer satt «askefast» i 2010.

Forhåpentligvis lar Rådet seg bevege i samme retning som Parlamentet. Når denne avgjørelsen kommer er foreløpig uklart, men forhåpentligvis skjer det før det velges nytt Parlament i mai. Hvis ikke må prosessen starte på nytt, og da kan det gå lang tid før vi får et nytt regelverk. Det er altså viktig at EU-medlemslandene nå stiller seg på forbrukernes side. Norge har ingen direkte påvirkningskraft i saken, men det er viktig at regjeringen nå tar i bruk alle midler for å påvirke gjennom de kanaler vi har. Så kan vi håpe på en myk og problemfri landing for et styrket vern for flypassasjerer.FÅ NYHETENE PÅ E-POST HVER
MORGEN KL. 07:00 - HELT GRATIS


Din epostadresse:www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart