-->

1. mars 2014

Halvveis til dobbelt så stor - og i rute


Slik blir den nye delen på Oslo lufthavn (OSL AS)
Etter første spadetak i 2011 er utbyggingen av ny avgangs- og ankomsthall, ny jernbanestasjon og ny pir halvveis. Når utbyggingen er fullført i april 2017 vil kapasiteten på Oslo Lufthavn være 28 millioner passasjerer mot dagens 23 millioner.
Åpningsdato er nå satt til 27. april 2017, sier administrerende direktør i Oslo Lufthavn, Nic Nilsen.
annonse


Samtidig drift og utbygging
Det har helt fra begynnelsen vært et premiss at utbyggingen ikke skulle være til hinder for flytrafikken. Samtidig som OSL flere ganger er kåret til Europas mest punktlige flyplass, gjennomføres et av Norges største landbaserte utbyggingsprosjekter.

– Utfordringen vår er å bygge og drifte samtidig på samme sted, med suksess. At vi nå er halvveis og har lyktes med å opprettholde en god punktlighet, også på vinteren, er vi svært tilfredse med, sier Nilsen.
v I januar var det 750 personer på byggeplassen, og i byggeprosjektet er man langt under gjennomsnittet i bransjen når det gjelder skader som har ført til fravær.

– Sikkerheten til folk er av høyeste prioritet. Etter tre år med byggearbeid har vi ikke hatt noen alvorlige hendelser, og antallet skader som har ført til fravær er på et gledelig minimum, sier Nilsen.

Reisen skal gå som normalt
Når utbyggingen er ferdig skal det være korte gangavstander fra den nye piren, tilrettelagt for offentlig transport og mange spennende handle- og spisetilbud.

– Vi har valgt en passasjervennlig løsning, vi utvider den eksisterende Terminalen for å øke kapasiteten og vi har lagt vekt på å beholde konseptet med en kompakt flyplass med korte avstander, sier Nilsen og legger til at dette også skal gjelde for passasjerene underveis i byggingen.

– Det krever mye planlegging og koordinering, og vi legger vår ære i å gjøre alt vi kan for at utbyggingen ikke skal ramme passasjerene og at reisen skal gå som normalt.

Flere midlertidige løsninger
For at den omfattende utbyggingen ikke skal påvirke reisen til passasjerene, kreves flere kompenserende tiltak. Flere gater er stengt for å koble den nye piren på den eksisterende terminalen. En av konsekvensene er at det blir mer busstransport i utbyggingsperioden. I august 2012 åpnet også en midlertidig innenlandspir, etter ønske fra passasjerer og flyselskapene, for å unngå busstransport til og fra innenlandsflyene.

Forutsigbarhet for alle
Åpen og presis kommunikasjon om utbyggingen har vært viktig i utbyggingsprosjektet, og vil også ha stor betydningen i tiden frem mot åpningen.

– Vi satser på å være ærlige og åpne med passasjerene og de som jobber på flyplassen. Rundt 15 000 personer fordelt på 150 bedrifter har sin arbeidsplass ved OSL. Vi gjør alt for at vi kan love en viss forutsigbarhet for alle, sier Nilsen.

Klimavennlige grep
Oslo Lufthavn har som mål å være så klimavennlig som en flyplass kan være. Derfor er det gjort en rekke grep for å redusere karbonfotavtrykket til flyplassen.

– Blant annet blir taket på den nye piren i tre, og ikke stål. Oslo Lufthavn er en av de første i verden til å ta i bruk snø til nedkjøling, og kloakk til oppvarming, sier Nilsen.

– En bekreftelse på at vi gjør noe rett, er at den nye avgangs- og ankomsthallen og den nye piren sertifiseres til klasse «Excellent» i Breeam Bespoke. Dette er en anerkjent og mye utbredt internasjonal miljøsertifiseringsordning for bygg, og valget av tretak på den nye piren, samt gode energiløsninger med kloakk og snø, gir her god uttelling.

I tillegg utvides jernbanestasjonen for å legge til rette for et ambisiøst mål om 70 % kollektivandel. Per 2013 reiser 65 % med kollektivtransport til og fra flyplassen.IKKE GÅ GLIPP AV DET SOM SKJER. FÅ NYHETENE PÅ E-POST HVER
MORGEN KL. 07:00 - UFORPLIKTENDE OG HELT GRATIS


Din epostadresse:www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart