-->

27. mars 2014

Kjemper for billigere øl på flyplassen


Foto: Le Grand Comptoir - et serveringskonsept fra SSP
Direktør Christine B. Meyer i Konkurransetilsynet går til kamp mot stive ølpriser på Gardermoen og andre flyplasser. 

Meyer vil hindre at én aktør får serveringsmonopol, slik det er i dag.

– Jeg drikker ikke så mye øl, sier direktør Christine B. Meyer i Konkurransetilsynet.
På vegne av flyplassbrukere kjemper hun likevel for konkurranse når det gjelder øl og andre produkter på norske lufthavner. Hun reagerer på at et glass øl på Gardermoen koster opptil 97 kroner.
annonse


Vurderer to muligheter
Én aktør har hånd om alle 30 serveringssteder og kiosker innenfor sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn Gardermoen. Det skyldes at eieren, Avinor, har tildelt hele oppdraget til SSP.

- Når SSP er villig til å betale Avinor 3,6 milliarder kroner for retten til å drive 30 serveringssteder og kiosker på Gardermoen over en femårsperiode, har SSP både behov og anledning til å ta inn monopolprofitt for å finansiere den høye kontraktsummen, skrev Meyer i en kronikk i Dagens Næringsliv onsdag.

Meyer understreker at Konkurransetilsynet vil hindre at Avinor inngår en ny lignende avtale som gir en aktør monopol på flyplasser.

– Vi vurderer to mulige spor. Enten å komme med en påpekning til staten, som eier Avinor, eller at vi henvender oss direkte til Avinor om mulig misbruk av dominerende stilling, sier hun.

Sier nei til netthandel med taxfreevarer

Betenkelig pris
– Så du kjemper for billigere øl på flyplasser?

– Ja, konkurranse er bra, også når man står i en avgangshall.

– Hva syns du selv om en pris på nesten 100 kroner for et stort glass øl?

– Det er betenkelig.

– Men vil man få en reell priskonkurranse på øl bare det blir flere aktører som selger det?

– Ja, noen vil være tjent med lavere priser.

– Hvor mange ølkonkurrenter bør det være på Gardermoen?

– Vi har ingen formening om antallet, utenom at det må være mer enn én, sier Meyer.

Konkurranse på Kastrup
På Kastrup utenfor København har flyplasseieren sørget for at det er konkurranse.

– Vi har flere leverandører. Prisen på øl varierer, sier Lars Lemche, senior kommunikasjonsrådgiver ved Københavns lufthavn.

Han opplyser at det på Kastrup er to store operatører innenfor serverings- og kioskvirksomhet.

– Prisene er forskjellige også ut fra hvor man er på flyplassen. En flaske vann kan koste fra ti danske kroner til 15 og 20 kroner, avhengig av hvor du handler. Det vi tilstreber, er at prisene på produkter som selges på lufthavnen, er på samme nivå som i København sentrum, sier Lemche.

- Jo flere tilbydere, jo bedre løsninger
- Vi ønsker å legge til rette for et best mulig tilbud til publikum ved å ha størst mulig konkurranse i anbudsrundene. Jo flere tilbydere, jo bedre løsninger for både oss og publikum, skriver Avinors pressesjef, Sindre Ånonsen, i en epost til Dagens Næringsliv.

Avinor eier og driver de offentlige flyplassene i Norge.

Han legger til at i forbindelse med at kontraktene inngås, sikres tilbudet for publikum ved å sette krav til konsepter og pris.

- Vi ønsker variasjon i tilbudet, slik at vi treffer flest mulig. Dette har vi en tett og løpende dialog med våre samarbeidspartnere om. Prisene reguleres ved å legge inn klausuler om at nivået ikke skal ligge høyere enn sammenlignbare steder, som sentralt i Oslo. Dette følges opp med sjekk og kontroller, skriver Ånonsen.

Pressesjefen legger ikke skjul på at SSP er en stor aktør, men understreker at selskapet har konkurranse på Gardermoen.

- Det er riktig at SSP er den dominerende aktøren på Oslo Lufthavn, men vi har også inne aktører som Umoe og Reitan, skriver Ånonsen, og legger til at kontrakten med SSP går ut den 31.12 2016.www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart