-->

24. mars 2014

Oslo Lufthavn miljøsertifisert


Oslo lufthavn ved Nic Nilsen, mottar sertifikatet som viser at man er sertifisert
i henhold til den internasjonalt høyt anerkjente standarden ISO 14001. Sertifikatet
ble overrakt av Karin S. Monsen, leder for DNV GLs sertifiseringsenhet i Norge (OSL AS)
I dag mottok Oslo Lufthavn sertifikatet som viser at man er sertifisert i henhold til den internasjonalt høyt anerkjente standarden ISO 14001 av DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd).

– En flott anerkjennelse for flyplassen vår, sier administrerende direktør i Oslo Lufthavn, Nic Nilsen.

Standarden ISO 14001 er en internasjonal standard for miljøstyring utviklet av ISO (den Internasjonale Organisasjonen for Standardisering) og er basert på to konsepter: kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk.
annonse


Reduserer OSLs miljøbelastning til et minimum
At miljøstyringssystemet til OSL er sertifisert etter ISO 14001 standarden, betyr at det er målt mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den. Fordi sertifiseringen er utført av en tredjepart, DNV GL, vet kundene at de kan stole på at OSL aktivt jobber med å redusere bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

- Vi i OSL er stolte over å være første lufthavn i Avinorkonsernet som miljøsertifiseres etter ISO14001-standarden. Lufthavnen har siden åpningen i 1998 hatt ambisiøse miljømålsettinger, og sertifiseringen er for oss ytterligere en bekreftelse på dette, forteller Nilsen til Osloairports.com.

Langvarig og kontinuerlig prosess
OSL startet sertifiseringsprosessen med en statusanalyse fra DNV GL i desember 2010 og besluttet da å jobbe mot å få sitt styringssystem sertifisert etter ISO 14001 standarden. Høsten 2014 ble hovedrevisjonen gjennomført av DNV GL og sertifikatet ble overrakt 24. mars 2014. Sertifikatet er gyldig i tre år og DNV GL vil gjennomføre årlige periodiske revisjoner, første gang høsten 2014.

- Prosessen fram mot sertifisering har vært krevende, og har betydd stor innsats fra de i selskapet som påvirker miljøet i sitt daglige virke. Vi er glade over å være i mål nå. Samtidig er det viktig å ha i mente at en sertifisering bare er starten på et langvarig arbeid, som vil hjelpe oss å holde "trykket oppe" over tid, sier Nilsen.

Imponert over OSL
OSL har helt siden planleggingen av lufthavnen hatt fokus på ytre miljø. OSL arbeider systematisk for å redusere miljøpåvirkningen fra virksomheten og bruker også ny teknologi og innovasjon som hjelper oss med å bli bedre. Blant tiltakene på Oslo Lufthavn er

  • lagring av snø om vinteren som omgjøres til kjølenergi man bruker på sommeren,
  • gjenvinning av energi fra avløpsvann og forprosjekt for å utrede bruk av hydrogen som energikilde for kjøretøy på lufthavnen.

OSL er siden 2010 sertifisert på høyeste nivå i Airport Carbon Accreditation, en frivillig ordning for å systematisk å redusere lufthavners klimagassutslipp sammen med aktørene på lufthavnen.

- OSL er en godt organisert profesjonell aktør og hadde mange mennesker på flere nivåer involvert i sertifiseringen. Våre revisjonsledere møtte stor åpenhet og stolthet over arbeidet som gjøres. OSL har en stor utstyrspark og mange aktører på flyplassen og med omfattende virksomhet, regelverk og tillatelser, er vi imponert over hvordan OSL jobber systematisk og profesjonelt med sin miljøpåvirkning, sier Karin Stensmyren Monsen, leder for DNV GLs sertifiseringsenhet i Norge.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage
om oss   nettsidekart