-->

18. mars 2014

SAS-sjefen krever rask tolløsning på Gardermoen


SAS-sjef lei av toll-tull (illustrasjonsfoto)
Konsernsjefen i SAS, Rickard Gustafson, ber i et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og finansminister Siv Jensen om å finne en rask løsning slik at gjennomreise på Oslo Lufthavn fra utlandet kan gjøres raskere.


I de fleste andre land er det mulig å hente ut og tollsjekke bagasjen når du kommer frem til endelig bestemmelsessted, selv om du har mellomlandet før du kommer dit du skal. Men ikke i Norge.
annonse


I flere år har derfor Oslo Lufthavn jobbet for å gjøre slutt på at reisende fra utlandet må sjekke inn bagasjen på nytt og gå gjennom sikkerhetskontrollen nok en gang når de skal fly til endelig reisemål i Norge.

Lei av å vente
Skiftende norske regjeringer har lovet en rask løsning på saken. Så har det blitt stille. Den sittende regjeringen har i sin regjeringsplattform lovet å få til en forenklet transfer. Overfor Aftenposten har samferdselsminister Solvik-Olsen tidligere lovet at han ville si ja til en prøveordning med enklere tollbehandling.

Nå er SAS-sjefen lei av å vente, og skriver i brevet til Solvik-Olsen og Jensen at han synes det er "tragisk og ubegripelig at man ikke har klart å finne en løsning på saken ennå", som det heter i brevet.

- Modellen for en løsning, som alle aktører foreslår, fins allerede i et stort antall land i Europa, skriver Gustafson.

Flyselskapene mener de taper store inntekter med dagens ordning. Mange velger i dag å reise via flyplasser som Schiphol i Amsterdam, Heathrow i London og Kastrup ved København fordi de da slipper den tungvinte ordningen med å sjekke inn bagasje på nytt slik de må hvis de reiser om Oslo.

Tollvesenet kritisk
Disse passasjerene, mener flyselskapene, vil i større grad velge å reise via Gardermoen og dermed sikre økte inntekter både for flyselskapene og flyplassen. Også NHO Luftfarts direktør Torbjørn Lothe har i lengre tid presset på for en løsning.

Utfordringen med å finne en løsning har ikke blitt enklere av at saken sorterer under to departementer, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. Sistnevnte fordi Tollvesenet sorterer under Siv Jensen.

Tolldirektør Bjørn Røse har ikke lagt skjul på at han er meget skeptisk til å forenkle tollbehandlingen fordi han frykter svekket tollkontroll og økt smugling inn i Norge.

I dag formidler samferdselsminsier Solvik-Olsen denne beskjeden via e-post til Aftenposten:

- Vi har ikke konkludert, saken er til behandling, skriver statsråden som ikke vil la seg intervjue om saken.

Dette er forslaget
En arbeidsgruppe - med representanter fra Oslo Lufthavn, flyselskapene, tollvesenet og politi - står bak forslaget om en forenkling.Slik vil den virke:

  • Bagasjen blir sjekket inn på avreisestedet, tollklareres i et eget transportsystem på OSL, og passasjeren får først gjensyn med den på endelig bestemmelsessted i Norge.
  • Transferpassasjerer skal ikke ned i dagens bagasjehall for ankomst, men blir ledet til dagens avgangshall for utenlandsreisende.
  • I nærheten av dagens taxfree-butikk i avgangshallen blir det en tollsluse med rød og grønn sone der billetten blir sjekket og tollvesenet kan gjøre sine undersøkelser av håndbagasje.
  • Deretter ledes reisende videre i en egen korridor rett inn i den nåværende avgangshallen for innenriksfly hvor reisen kan fortsette.


Direktør for terminaldrift ved Oslo Lufthavn, Knut Holen, var leder for arbeidsgruppen. Han har sagt at fra det tidspunktet regjeringen gir sitt formelle klarsignal, vil det ta rundt et år å få bygget om og få organisert den forenklede transferen.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart