Forventet nedgang på Rygge


Nedgang i antall reisende ved Moss lufthavn Rygge
Fra Moss lufthavn Rygge fløy 120 244 passasjerer i mars måned, det er en tilbakegang på 7,4 prosent sammnelignet med samme måned i fjor.

Tallene for første kvartal i år viser at for Rygges del benyttet 337 000 passasjerer flyplassen. Det er en vekst på 2,4 prosent i forhold til samme periode i 2013.
Tilbakegangen er forventet etter at selskapet Danish Air Transport (DAT) avsluttet innenlandstrafikken ved flyplassen ved årsskiftet. Flyplassen har ikke greid å få på plass et nytt innenrikstilbud.

Samtidig har Ryanair kuttet en del ruter fra Rygge, da selskapet ønsker å bruke en del av sine fly ved andre lufthavner i Europa. Selskapet venter på forsinkede flyleveranser fra Boeing.
www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2021
uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene