-->

13. april 2014

Veksten fortsetter Oslo lufthavn


Widerøe letter fra Oslo lufthavn (Espen Solli/ OSL AS)
Det er fortsatt stor etterspørsel i markedet på både innenlands- og utlandstrafikken ved Oslo lufthavn. Det viser ferske marstall.

Innlandstrafikken økte med 11,7 % i mars. Den største ruten er fortsatt til Trondheim med 170 872, en økning på 13,8 % fra 2013, mens Bergen (162 935 passasjerer) hadde en vekst på 18,7 %. Stavanger (140 393 passasjerer) følger hakk i hæl med sin økning på 13,7 %.– Den sterke veksten på innlandet og skyldes påsken. I fjor var påsken siste uka i mars og særlig innenlandstrafikken reduseres sterkt da, sier Knut Stabæk, markedssjef for trafikkutvikling.www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart