-->

7. mai 2014

Ikke mer innenriks fra Rygge


Danish Air Transport fløy innenks fra Rygge
At Moss Lufthavn Rygge får en mer omfattende konsesjon i neste runde betyr ikke at det blir flere destinasjoner i Norge, sier administrerende direktør Pål Tandberg.

Driftsselskapets RSL's administrerende direktør sier Moss Lufthavn Rygge som alle andre sekundærflyplasser ikke klarer å konkurrere med de større lufthavnene.
– Vi ligger så nær Gardermoen, som har så mange destinasjoner. Det er slik i hele Europa, det er en 50–60 flyplasser som Rygge, som ikke har innenrikstrafikk.
annonse


– Man er ikke 'lojal' til en sekundærflyplass, sier Tandberg.

– Og det er ikke kritikk av østfoldingen, men han er en rasjonell flybruker, og der kan vi ikke konkurrere med Gardermoen, sier han til NRK Østfold.

Liker de nye vilkårene
Han er uansett fornøyd med de varslede endringene fra november. De betyr at eierne og driftsselskapet Rygge Sivile Lufthavn kan slutte å se seg som forskjellsbehandlet fra andre norske flyplasser. Men de venter ingen store hopp i tallet på reisende fra Rygge.

– Dette er en konsesjon som skal gjelde i 20 år, og det vil ta ganske lang tid å når 30.000 flybevegelser.

– Er det et mål å fylle opp de 30.000?

– Vi ønsker selvfølgelig nok trafikk til at flyplassen skal bli bærekraftig. Vi har sagt hele tiden at vi trenger 2.5 millioner flypassasjerer i året. Det er jo ikke konsesjonen i seg selv som gjør at det kommer flyselskaper til Rygge. Det som er avgjørende er reisevanene til de som bor i distriktet, og markedet generelt.

Små endringer framover
– Så langt har vi klart 1.8 millioner reisende i fjor, og vi får en liten nedgang i år. Jeg tror at markedet nå viser at vi må forvente at det ikke blir noen stor vekst de nærmeste årene, fortsetter Tandberg.

– Hva må dere gjøre for å nå det målet?

– Vi må tilrettelegge for at flyselskapene vil bruke flyplassen.

– Vi har hatt en voldsom vekst, og slik markedet er i Europa nå er det overkapasitet i luften. Billettprisene har vært fallende i lang tid, slik at det er mange flyselskaper nå som vil konsolidere stillingen sin, og fly på de mer lønnsomme rutene?

– Betyr det at konsesjonsendringen ikke har noe å si for dere?

– Den har ikke noen praktisk betydning de nærmeste to-tre årene. Men i et 20-årsperspektiv er den svært viktig. Det viktigste med den er alle de politiske restriksjonene som var med den forrige, der vi ble styrt på en annen måte enn de andre flyplassene, det er borte. Det er vi veldig glad for, der har politikerne gjort en stor jobb.www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage