-->

5. mai 2014

Ny konsesjon til Rygge


Rygge har fått konsesjon for drift i 20 nye år
I dag slippes nyheten om at konsesjonsvilkårene for Moss lufthavn Rygge endres.

Vilkårene er svært positive for flyplassen, med flere flygninger, flere passasjerer, lengre åpningstider og en langsiktig konsesjon på 20 år.


- En stor dag for Moss Lufthavn Rygge som får det de ønsker og litt til på kjøpet, sier Ulf Leirstein.
annonse


Han er en av de lokale rikspolitikere som har jobbet hardt for endrede driftsvilkår for Rygge.
 – Helt urimelig at man ikke har hatt de samme forutsetningene på Rygge som andre steder i landet, sier han til moss-avis.no.

20 nye år
Moss lufthavn Rygge får konsesjon til å drive sivil luftfart i 20 nye år. Den nye konsesjonen vil erstatte den gamle som løper ut i november 2014. Taket på kommersielle flybevegelser heves fra 21 000 til 30 000 flybevegelser. Dette kan gi en passasjervekst på inntil en million.

Kan vokse videre
Åpningstiden vil bli utvidet med en halv time morgen og kveld, til kl. 06.00 – 24.00 alle ukedager.

- Flere flygninger, flere passasjerer, lengre åpningstider og en langsiktig konsesjon er de viktigste bidragene fra Samferdselsdepartementet, som kan gi Moss Lufthavn Rygge mulighet til å vokse og utvikle seg videre. Rygge har hatt en positiv utvikling i de årene man har drevet sivil lufthavnvirksomhet, og har definitivt vist at man kan fylle en viktig rolle og tilbud til de reisende på Østlandet. Nå kan dette tilbudet bli enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Frihet og ansvar
I tillegg til ovennevnte fjernes den statlige reguleringen av flyplassen. Det betyr at lufthavnen nå selv får bestemme hva lufthavnavgiftene skal være, altså hva flyselskapene skal betale for å benytte lufthavnen. – Utgangspunktet vårt er å gi lufthavnen denne friheten og ansvaret til selv å fastsette avgiftsnivået, selv om loven gir rom for at staten regulerer dette, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsminister Solvik- Olsen vil også at inntil 30 oppstillingsplasser for småfly skal stilles til disposisjon. – Det er viktig å sikre gode vilkår for småflymiljøet, sier han. Både Schou og Leirstein har jobbet hardt og mye inn mot regjeringsapparatet.

– Helt fantastisk at endringene kommer, en seier for Østfold og en seier for oss, sier de begge.www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart