-->

28. juni 2014

Norge tillater væpnede vakter om bord på fly


Norge tillater væpnede vakter ombord i fly fra Israel (Foto: Wikipedia)
- De fleste europeiske land tillater væpnede vakter ombord på fremmed lands fly. Nå åpner også Norge for en prøveordning med dette. Regjeringens beslutning er tatt med hensyn til sikkerheten ombord og praksis som er etablert i flytrafikken i flere land, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.


Han understreker at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å innføre en slik ordning om bord på norske fly.
annonse
Norge inngår nå en prøveordning om bruk av væpnede vakter om bord på passasjerfly på ruter til og fra Norge. Ordningen gjelder for flyvninger med amerikanske fly mellom Norge og USA og med israelske fly mellom Norge og Israel. Prøveordningen gjelder for tre år og vil evalueres mot slutten av prøvetiden.

Arkia Airlines tilbake med Tel Avivrute denne sommeren

Det er politiet som vil ha den daglige håndteringen av ordningen. Politiet vil i samarbeid med Luftfartstilsynet utarbeide prosedyrer for håndtering av våpen mens det aktuelle flyet står på bakken.

Bruk av væpnede vakter skal skje i overensstemmelse med FNs internasjonale luftfartsorganisasjons (ICAO) retningslinjer. Passasjerene vil kunne finne informasjon om dette på Luftfartstilsynets og lufthavnsoperatørenes nettsider.

Hvis prøveordningen skal utvides til flyselskaper fra andre land enn USA og Israel, må aktuelle land søke Samferdselsdepartementet, som vil vurdere søknaden i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage
om oss   nettsidekart