-->

1. juli 2014

Nytt barnekonsept på Oslo Lufthavn


Se etter Felix og Fiona neste gang du har med de små på tur (OSLAS)
Felix og Fiona er Oslo Lufthavns nye konsept som skal vise barn og foreldre veien til tilbud og fasiliteter på flyplassen.
– Et viktig steg mot en enda mer barnevennlig flyplass, sier Knut Holen, områdedirektør terminaldrift.
Konseptet skal gjøre informasjon, tilbud og funksjoner for barn og foreldre lettere tilgjengelig og mer gjenkjennbar.
annonse


Blant annet blir den populære familieslusen i sikkerhetskontrollen mer gjenkjennelig, med fotspor på gulvet og farger og figurer som viser barna veien.

- Familieslusen har vært veldig populær siden vi innførte den i fjor sommer og nå ønsker vi å gjøre den mer synlig som et sentralt og viktig medlem i et mer helhetlig og synlig konsept for barn, sier Holen.

Felix og Fiona ved spisesteder og stellerom
De populære lekeflyene får nye farger, og Felix og Fiona vil bli godt synlig på spisestedene og stellerommene.

- Barn og familier er en viktig målgruppe som vi ønsker å ivareta på en god måte. Nå skal det blir enda lettere å identifisere hva som er en del av barne- og familietilbudet vårt her på flyplassen, sier Holen.


Lett på nett
Illustrasjon OSL AS
Felix og Fiona skal følge barna gjennom reisen, og det starter på nett. På flyplassens nettsider vil all relevant informasjon for barn og barnefamilier ligge lett tilgjengelig, med samme visuelle profil som de møter på flyplassen.

- Målet er å gjøre reisen så enkel som mulig for barnefamilier på tur. Det er nok å tenke på når man skal ut å reise som en familie, og da er det vår oppgave å tilrettelegge på en så god måte som mulig.


Lykkes vi med dette, kan vi være fornøyde, sier Holen.

Hva som ligger i kurven av fremtidige tilbud til barnefamilier vil han ikke røpe enda, men han lover en organisasjon som vil jobbe med å utvikle dette i en positiv retning.

- Prosjektgruppa er allerede tilbake på tegnebrettet. Vi ønsker å utvikle oss og vi ønsker å samle og skape enda flere tilbud til en så viktig målgruppe, men helt konkret hva det blir kan vi ikke si helt enda, avslutter Holen.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage