-->

30. juni 2014

Nå blir det enklere transfer på Gardermoen


Åpner for enklere transfer på Gardermoen (Illustrasjonsfoto: Avinor)
Utenlandspassasjer som mellomlander på Gardermoen skal slippe å sjekke inn bagasjen på nytt.

Regjeringen har vedtatt å forenkle dagens transferordning på Oslo lufthavn. Passasjerene vil ifølge samferdselsministeren oppleve å få både kortere gangvei og redusert reisetid.


Regjeringen har bestemt at det skal gjennomføres et prøveprosjekt med forenklet transfer gjennom ordningen ”One stop security”. Det vil si at reisende som kommer fra utlandet via Gardermoen slipper å hente ut og sjekke inn bagasjen på ny for sin innenriksreise.
annonse


Dette betyr en kjærkommen forenkling for mange passasjerer og bidrar til at Oslo Lufthavn blir en mer attraktiv flyplass for flyselskapene. Avinor, som eier de fleste lufthavnene i Norge, har beregnet at ordningen vil gi en viktig vekst i flytilbudet til og fra Norge, blant annet fordi ordningen gir et bedre utvalg i bookingsystemet til flyselskapene.

Forenklet transfer innføres ved Oslo Lufthavn i løpet av 2015 som et prøveprosjekt over tre år. Regjeringen vil mot slutten av prøvetiden vurdere om ordningen skal bli permanent.

”One stop security” – hvordan fungerer ordningen?
Ordningen gjelder for reisende fra utland til innland. Hvis en for eksempel reiser fra utlandet via Gardermoen og skal til Trondheim, innebærer ordningen at den reisende slipper å hente ut og sjekke inn bagasjen på ny ved Oslo Lufthavn. Passasjeren unngår dermed ny sikkerhetskontroll.

Her er de nye taxfreekvotene

- Passasjerene vil oppleve å få kortere gangvei og redusert reisetid. Det blir en bedre reiseopplevelse for veldig mange, sier samferdselsministeren.

Fortsatt god tollkontroll
Ordningen med forenklet transfer vil gi noen praktiske utfordringer i gjennomføring av tollkontrollen. Tolletaten vil derfor sette i gang en en rekke tiltak for å kompensere for dette. Tiltakene innebærer blant annet bedre utstyr og flere tjenestemenn i tollkontrollen. Det vil bli etablert nye og forsterkede kontrollfasiliteter innenfor den sikre sonen på flyplassen, og tollkontrollen i bagasjehåndteringssystemet vil bli forsterket. Dersom det er behov for det, vil passasjerer kunne bli tilkalt for manuell kontroll av bagasjen. Tiltakene er viktig for å opprettholde tollvesenets kontroll, samtidig som de reisende vil oppleve tollkontrollen som effektiv og smidig.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart