-->

29. juni 2014

Vil ha tilbake Gardermoennavnet


Ullensaker kulturråd vil ha Gardermoennavnet tilbake ( Foto: OSL AS)
Ullensaker kulturråd vil ha tilbake Gardermoen i navnet til landets hovedflyplass.

For rundt ett år siden bestemte Avinor seg for å droppe Gardermoen-navnet i profileringen av hovedflyplassen. Det liker ikke Ullensaker kulturråd. De oppfordrer Avinor å gjøre om vedtaket, slik at navnet igjen blir Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL).
Kulturrådet framfører følgende argumenterer i et brev til Avinor: Den senere tid er det lagt økt vekt på at stedsnavn bevares. Det gir et sterkt uttrykk for identitet og kulturtilhørighet.
annonse


Avinor har innrømmet at navnet Gardermoen vil bestå blant folk i lang tid framover. Navnet er et sterkt varemerke og når navnet blir brukt i praksis, hvorfor da bruke ressurser på å endre det?

Navnet Oslo Lufthavn Gardermoen tar hensyn til at flyplassen ligger i nærheten av Oslo, samtidig med at beliggenheten beskrives. Mange flyplasser rundt om i verden har lokaliseringsstedet i navnet, slik at det ikke hersker tvil om beliggenheten. Gardermoen har en lang historie i det offisielle Norge, først som militærleir og senere som flyplass, skriver Eidsvoll Ullensaker Blad.

Et sted med historie
- Det er veldig synd å sløyfe Gardermoen. Dette er et sted med historie, både når det gjelder fly og militæret. Det er også to andre flyplasser som i noen sammenhenger knyttes til Oslo, Torp og Rygge, og vi mener det er fornuftig å presisere at dette er Gardermoen, sier kulturrådsleder Knut Ljøgodt.

- Dere er kanskje litt seint ute med denne oppfordringen?

- Litt seine er vi, men bedre seint enn aldri, konstaterer han.

Kulturrådet har også sendt oppfordringen til samarbeidsorganet for kommunene på Øvre Romerike, Øvre Romerike Utvikling, i håp om at de fatter interesse for saken.

- Vi håper ordførerne tar tak i dette. Vi er litt overrasket over at de ikke har ytt mer motstand mot denne navnebruken, sier rådslederen.

Rygge er Norges beste flyplass

Bruker Oslo i markedsføring
Nic Nilsen, administrerende direktør ved OSL, presiserer at det i konsesjonsdokumentene fortsatt står Oslo Lufthavn Gardermoen.

- Offisielt er fortsatt Gardermoen med i navnet, men i markedskommunikasjon bruker vi for enkelthets skyld Oslo Lufthavn. Ellers blir det for langt navn. Vi bruker også bare forkortelsen OSL i markedsføring, sier Nilsen.

- Er det aktuelt å endre navnet?

- Vi følger Avinors vedtatte policy, og da er det Oslo Lufthavn vi vil bruke. Men vi skal selvsagt lese brevet fra kulturrådet, se på argumentene og gi dem et svar, sier Nilsen, som foreløpig ikke har lest det aktuelle brevet.

Ifølge Nilsen er erfaringene med den nye navnebruken gode.

- Samtidig konstaterer jeg at mange fortsatt bruker Gardermoen i mange sammenhenger, og det er jeg komfortabel med.

- Dette er spennende
Ordfører Harald Espelund ser gjerne at flyplassen heter Gardermoen.

- Jeg har forståelse for det Ullensaker kulturråd sier. Jeg tror ikke det blir en enkel sak å overbevise flyplassen om at Gardermoen skal være med i navnet, men vi kan ta det opp i dialogen med OSL, sier Harald Espelund, ordfører i flyplassens vertskommune.

- Jeg registrerte at flyplassen skiftet navn og tenkte da at navnet skjemmer ingen, selv om Gardermoen ble utelatt. Dette er Oslo-regionens flyplass og Norges hovedflyplass. I utlandet er det Oslo som er kjent, mens Romerike og Gardermoen nok er lite kjent for dem som ikke bor her. Grunnen til endringen er vel et ønske om å fokusere mer på hovedstaden, sier Espelund.

Han er nestleder i ØRU og tar henvendelsen på alvor.

- Når kulturrådet nå tar opp igjen spørsmålet synes jeg det er veldig spennende. Romerike som region må bli mye flinkere til å holde sammen. Jeg ser hvor vanskelig det er å binde sammen regionen og tror vi må heve blikket og stå mer samlet. Hvis Gardermoregionen kan bidra til at vi ser på Øvre Romerike som én region, kan det ha noe for seg og stille spørsmål ved om Gardermoen bør tas inn igjen i flyplassnavnet - som et symbol for regionen, sier ordføreren.

- Ble dere forespurt ved navnebyttet?

- Nei, navneendringen har Avinor gjort uten å spørre oss. Man skal ikke spøke med vei- og stedsnavn, og vi tar dette på alvor og vil gjerne høre hva folk mener. Gardermoen er viktig for vårt område, fastslår Espelund.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart