-->

15. juli 2014

Ryanair med færre avganger og fullere fly fra Rygge


Ryanair med færre avganger og fullere fly fra Rygge
I løpet av første halvår var det flere passasjerer, men færre avganger fra Moss lufthavn.

Ferske trafikktall fra Avinor viser at antall flybevegelser ved Rygge i løpet av årets seks første måneder har sunket med 12,8 prosent i forhold til samme periode i fjor, samtidig som antall passasjerer har økt med 1,9 prosent.


– Dette er mer lønnsomt for både oss og Ryanair. Det sier Pål Tandberg, administrerende direktør ved Moss lufthavn Rygge (MLR).
annonse


I desember 2013 sluttet DAT med innenriksruter fra Rygge, så om man ser på utenlandstrafikken isolert viser det en nedgang i antall flybevegelser på 2,2 prosent, mens passasjerøkningen er på 4,6 prosent.

Endret marked
– Flyene er fullere, og det er vi veldig fornøyde med. I markedet generelt i hele Europa har det vært mange ledige flyseter i luften. Da er det viktig å tilpasse kapasiteten etter etterspørselen. På Rygge har man klart å ha en kapasitet som gir vekst i kabinfaktoren. Det betyr billigere drift for alle – både oss og Ryanair, sier Tandberg, til moss-avis.no

Han mener trafikktallene viser at flyplassen ligger der den skal ligge.

– Vi er fornøyde med 4,6 prosent økning i passasjerer. Som en ny flyplass vokser man veldig i starten. Når man har funnet sin plass i markedet, får man en normal utvikling deretter, forklarer Tandberg.

Utenlandstrafikken ved Rygge ligger noe under den generelle økningen i Norge på 5,6 prosent. Blant de nærmeste og konkurrerende flyplassene har Torp en nedgang i utenlandstrafikken på 0,2 prosent, mens Oslo Lufthavn har en sterk økning på 7,3 prosent.

Større kapasitet
Det har ikke vært innenriksflyginger fra flyplassen siden 21. desember i fjor, da DAT la ned sine fire ruter. Tandberg tror heller ikke det vil bli aktuelt med nye innenriksruter i nær fremtid.

– På sikt er det en mulighet med innenriksruter. Trafikkgrunnlaget i Østfold er for lite alene for å tilby innenriksruter. Det er et jobbunderskuddet i Østfold. De som ikke har jobb i Østfold pendler gjerne til Oslo, ikke til steder man må fly til, sier han.

Med vinterprogrammet ved flyplassen tror Tandberg at trenden med færre, men fullere fly vil fortsette. I likhet med sommerprogrammet vil Ryanair ha mindre kapasitet enn det var ved fjoråret. Først mot slutten av neste år tror Tandberg at det kan bli aktuelt å øke kapasiteten fra flyplassen.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart