-->

9. juli 2014

SAS fikk ikke ulovlig statstøtte


Frikjent av EU-kommisjonen og dets organer (SAS Group)
SAS fikk ikke ulovlig statstøtte.
Det mener EU-kommisjonen og EFTA's overvåkingsorgan ESA. Den kassakreditten SAS fikk fra eierlandene Danmark, Norge og Sverige og Danmark i kriseåret 2012, ble gjennomført på markedsvilkår og var dermed ikke ulovlig. Det slo EU-kommisjonen og overvåkingsorganet ESA fast idag.


SAS-garantiene, som ble stilt til rådighet mot at selskapet vedtok en omfattende spare- og kuttplan, ble anmeldt til EU og EFTA av Norwegian og flere andre lavprisselskaper gjennom sammenslutningen ELFAA. De mente de statlige SAS-garantiene hindret fri konkurranse. Dette var EU-kommisjonen og ESA ikke enige i med henvisning til at garantien aldri ble brukt.www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart