-->

3. august 2014

OSL tilbakeviser milliardsprekk


Tilbakeviser kostnadssprekk på 8 milliarder kroner (OSL AS)
Med utgangspunkt i Dagens Næringslivs artikkel lørdag, omtaler flere medier at utbyggingen av Oslo Lufthavn ”sprekker med milliarder”. Det er ikke riktig. Utbyggingsprosjektet følger de budsjettrammer som er lagt, heter det i et svar fra flyplassen.

Gjennomføringen av utbyggingsprosjektet ble vedtatt i 2011 med en kostnadsramme på ca. 12,5 milliarder kroner. Juni 2013 besluttet Avinors styre å øke budsjettrammen
annonse


for prosjektet med 950 millioner kroner til totalt 13,45 milliarder kroner. I tillegg ble det lagt inn en budsjettreserve på 625 millioner kroner. Bakgrunnen for utvidelsen var at utbyggingen påvirkes av et stramt bygg- og anleggsmarked. Det er få tilbydere i anbudskonkurransene og prisene presses opp. I tillegg opplever prosjektet at en stor trafikkøkning øker kompleksiteten og derved kostnadene ved parallell drift og utbygging, skriver flyplassen i en pressemelding.

Ny milliardsprekk for Oslo lufthavn

Økte inntekter
Samtidig med at lufthavnens utfordringer påvirker kostnadsbildet, er utbyggingsprosjektets lønnsomhet styrket gjennom økt trafikk. Passasjerveksten er høyere enn budsjettert da prosjektet ble vedtatt i 2011. I løpet av byggeperioden vil ca. 17 millioner flere passasjerer enn beregnet reise via Oslo Lufthavn. Dette vil bidra med om lag 4 milliarder kroner i økte inntekter i utbyggingsperioden.

Passasjerveksten gjør at driftsinntektene i årene etter at den nye terminalen tas i bruk også kan justeres opp.IKKE GÅ GLIPP AV DET SOM SKJER I SOMMER.
FÅ NYHETENE PÅ E-POST HVER MORGEN KL. 07:00
- HELT GRATIS !


Din epostadresse:


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart