-->

5. august 2014

Trenger 533 000 nye piloter


Internasjonal luftfart trenger 533 000 nye piloter
Et enormt behov for piloter de neste 20 årene vil skape store problemer for internasjonal luftfart, ifølge en utredning fra flyprodusenten Boeing. Arbeidsmarkedet for verdens piloter har de siste årene vært vanskelig.Stadig lavere lønninger og høyere arbeidspress har vært dagens orden, men ting kan nå endre seg som følge av det fremtidig underskudd på denne yrkesgruppen.
annonse


Som følge av den nærmest eksplosive økningen i verdens flytrafikk vil tilgangen på jobber øke, og fordi behovet blir så stort vil pilotene også i større grad kunne diktere betingelsene, mener Boeing.

Det er en omfattende undersøkelse i regi av flyprodusenten som avdekker det enorme behovet for nye arbeidere i flyindustrien de neste 20 årene. Viseadministrerende direktør i Boeing, Sherry Carbari, forteller til Seattle Times at modellen om det fremtidige behovet er utarbeidet i forhold til en styrket økonomi både i u- og i-land.

– Vi kommer til å få et omfattende problem om vi i bransjen ikke tar høyde for de utfordringene rapporten påpeker, sier Carbari blant annet. Ifølge flyprodusenten Boeing vil det i løpet av de neste 20 årene – på verdensbasis – bli behov for 533 000 flere piloter og hele 584 000 flyteknikere, skriver travelnews.no .


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart