-->

8. oktober 2014

Flyruta mellom Oslo og Fagernes kan forsvinne


Flyruta mellom Oslo og Fagernes kan forsvinne (Osloairports.com)

Hvis regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt avvikles flytrafikken mellom Oslo lufthavn og Fagernes Leirin.

Flyruta blir da ikke inkludert i anbudsopplegget for regionale flyruter i Sør-Norge som vil bli utlyst i 2015.


I en rapport som ble utarbeidet av Transportøkonomisk institutt tidligere i år går det fram at passasjerutviklingen har vært svakt fallende de siste 10 år.
annonseBelegget i perioden april 2012 – mars 2013 tilsvarer gjennomsnittlig tre passasjerer per flyavgang. Det årlige tilskuddet til kjøp av flyruten er beregnet til 3 290 kroner per enkeltreise, skriver Oppland Arbeiderblad.

Vurdere eierskapet
- Når rutetrafikken på Fagernes avvikles er det i utgangspunktet ikke naturlig at lufthavnen fortsatt skal være en del av det statlige nettverket. Avinors drift av lokale lufthavner av typen Fagernes har vært begrunnet ut fra hensynet til å gi næringsliv og befolkning i området et flyrutetilbud. Samferdselsdepartementet vil derfor starte en prosess med å vurdere potensialet og framtida for Fagernes lufthavn i samarbeid med lokale myndigheter og næringsliv: Som ledd i dette vil også statens eierskap til lufthavnen bli vurder, sier statssekretær Hanne Blåfjelldal.

Møter motstand
Men forslaget møter umiddelbar motstand. Da nyheten ble presentert i Bagn i dag, viste det seg at lokale politikere fra begge regjeringspartiene ikke støtter forslaget om å legge ned flyruta. Olaf Diserud (Frp) og Jørande Ødegård Lunde (H), sier de begge er villige til å kjempe for flyplassen i Valdres.

Det er det virituelle flyselskapet Air Norway som som selger og markedsfører flyruta mellom Oslo lufthavn og Fagernes lufthavn Leirin. Selve operasjonen utføres av det danske flyselskapet North Flying med deres lisenser og sertifikater. Det er også North Flying som har anbudet på ruta.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart