8 milliarder i tredje kvartal for Avinor


Illustrasjonsfoto Espen Solli/ OSLAS
Driftsinntektene for Avinor er i underkant av 500 millioner kroner høyere enn per tredje kvartal i fjor.
Resultat etter skatt utgjorde i underkant av 1,3 milliarder kroner mot rundt 960 millioner kroner i fjor.

Resultatet er positivt påvirket med 381 millioner kroner av forhold knyttet til pensjonsordningen.

Avinorkonsernet har hatt et høyt investeringsnivå – da særlig i forbindelse med terminalutvidelsen på Oslo Lufthavn. Investeringsnivået per tredje kvartal er i overkant av 3,1 milliarder kroner.

Avinor fikk i tredje kvartal en trafikkvekst målt i antall passasjerer på 2,1 prosent.

De siste 12 månedene har den gjennomsnittlige punktligheten ligget på 88 prosent, mens regulariteten ligger på 99 prosent.www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2021
uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene