-->

5. november 2014

Vil bygge ut for mer langdistanse


OSL vil bygge ut enda mer (Illustrasjon Nordic office of Architecture)
Lenge før arbeidet med å bygge ut Norges hovedflyplass er ferdig, har Oslo Lufthavn planene klare for å utvide enda mer.

Det foreligger konkrete planer om en ny utvidelse av terminalbygningen. Dette arbeidet vil imidlertid ikke bli igangsatt før den pågående utvidelsen er ferdig i 2017- Langdistanse passasjertrafikk vil vokse mye i årene fremover, her har jo ikke minst Norwegian sørget for å løfte markedet også her i landet.
annonse


Men det er ofte trangt om plassen på den delen av terminal som skal håndtere trafikk utenfor Schengenområdet. Derfor ser vi nå på hvordan vi kan bygge ut for å dekke den økte langdistansetrafikken, sier administrerende direktør ved Oslo lufthavn, Øyvind Hasaas, til aftenposten.no.
Prosjektet har ikke vært styrebehandlet, men er utredet på Oslo Lufthavn.

Tar ofte langweekend i New York
Han sier det er nødvendig å ligge godt i forkant av den faktiske trafikkutviklingen fordi slike store utbygginger tar lang tid, men at det ennå er for tidlig å kunne anslå hvor mye en utvidelse vil komme til å koste. Han fremholder at nordmenns reisemønster endrer seg i tak med de nye tilbudene:

- Nordmenn reiser mye og lenger enn før. Mens det tidligere var naturlig å ta en langweekend i Europa, er det i dag ikke uvanlig å legge en oval weekend til New York. Både Norwegian og SAS har signalisert at de planlegger en enda større ruteutvidelse på interkontinental trafikk. Skal vi håndtere en slik situasjon, trenger vi større arealer og må bygge ut flyplassen mot øst, sier Hasaas.

Ønsker 20 nye interkontinentale ruter
Avinor har gjort det klart at det er økningen i den interkontinentale trafikken som det knyttes størst forhåpninger til, og konsernsjef Dag Falk-Petersen har sagt at selskapet håper på et 20-talls nye oversjøiske ruter i løpet av de nærmeste 10 årene.

Han er opptatt av å både kunne gi norske passasjerer et bedre tilbud av direkteruter til de mest populære reisemål, samt å stanse flukten av norske passasjerer til flyplassene i London, Amsterdam og Frankfurt.

Av Europa-rutene er det flyene til Tyrkia, England, Russland og Irland som bruker non-Schengen-området. Langrutene ligger utenfor Schengen.

Langrutene ligger utenfor Schengen
Fremveksten av langdistanseruter på Oslo Lufthavn har derimot vært betydelig de senere årene. Felles for disse er at de nye reisemålene ligger utenfor Schengenområdet, og det betyr at flyene må ha plass på den delen av flyplassen som er satt av til denne trafikken. Denne delen av Gardermoen omfattet tidligere bare SAS og United Airlines-rutene til New York. Senere har også Pakistan Airlines og Thai Airways meldt seg med ruter. I mai i fjor startet Norwegian sin langdistansesatsing med i første omgang en rute til New York. Senere har ytterligere fem ruter kommet til, og enda flere er signalisert. Også SAS har gjort det klart at selskapet vil ha enda flere langruter fra Oslo, og en annonsering om dette er ventet i nær fremtid.

Først mot nord, så mot øst
I tillegg har internasjonale storspillere som Qatar Airways og Emirates åpnet daglig rute til Oslo. Tilsammen har denne veksten gjort det nødvendig å bygge om deler av utenlandsterminalen innvendig. Nå melder behovet seg for flere flyoppstillingsplasser og større terminalområde.

Ifølge lufthavnsjefen på OSL, Øyvind Hasaas, blir det først aktuelt å starte utbyggingen østover når den nåværende utvidelsen av den eksisterende terminalen er ferdig. Flyplassen bygges i første omgang ut til å øke kapasiteten fra dagens 22 millioner reisende til 28 millioner. Utbyggingen skal være ferdig i 2017.

Den nye utbyggingen skal både håndtere innenriks- og utenrikstrafikk, og vil bety at flyplassen får i alt 11 nye brotilknyttede flyoppstillingsplasser. Den nye pir nord blir 300 meter lang.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart