-->

15. januar 2015

SAS: passasjervekst og fullere fly i desember


Passasjervekst og fullere fly for SAS i desember
Flyselskapet SAS fløy flere passasjerer, økte inntektene per passasjer og fylte flyene bedre i desember, viser trafikktallene fra desember.
Totalt fraktet SAS 1,9 millioner passasjerer i løpet av måneden, en oppgang på 7,1 prosent fra tilsvarende måned året før.I samme periode var kapasiteten ned 1,5 prosent og trafikken opp 0,2 prosent, noe som løftet kabinfaktoren, eller fyllingsgraden, med 1,2 prosentpoeng til 72,2 prosent.
I november steg valutajustert yield, eller inntektene per passasjerkilometer, med 1,5 prosent fra november året før, mens valutajustert PASK (inntektene per setekilometer for rutetrafikk) økte med 6,7 prosent. For desember ventes det også en positiv utvikling i PASK.

I rapporten opplyser SAS at det som del av vinterprogrammet holder tilbake på veksten i kapasitet.
Markedsforholdene er fortsatt utfordrende, imidlertid har kabinfaktoren økt siden introduksjonen av sommerprogrammet 2014, melder SAS, som hadde den niende måneden på rad med bedring i kabinfaktoren i desember.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart