-->

23. februar 2015

Rekordhøye reiseerstatninger


Vi velger litt mer risikofylte reisemål enn tidligere (Illustrasjonsfoto)
Erstatningene for reiseforsikring ble rekordhøye i 2014. Tall fra Finans Norge viser at erstatningene økte med 3 prosent til over 1,8 milliarder kroner.

Sykdom er den klart største enkeltposten under reiseforsikring.

De siste årene har det vært en kraftig økning av erstatningsutbetalinger i forbindelse med sykdom på reise. Utbetalingene er nesten dobbelt så store som i 2007.
annonse


Mye sykdom
Erstatningene for sykdom under reise ble 845 millioner kroner i 2014. Det er en økning på 7 prosent i forhold til 2013. Nesten 100 000 reisesykdomsskader er meldt inn til forsikringsselskapene i 2014, og tallet på reiseulykker øker med 29 prosent til opp mot 13 000.

Flere reiser
Økningen i erstatninger etter sykdom på reise skyldes blant annet at stadig flere reiser, og at de gjerne velger litt mer risikofylte reisemål enn tidligere. I tillegg er det stadig flere eldre som reiser.

– Når det gjelder tyveri og tap av reisegods var det flere enn 103 000 saker i 2014, omtrent like mange som i 2013, forteller kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart