-->

20. mars 2015

Forventer nær en dobling i flytrafikken


Avinor forventer dobling i trafikken innen 2050 (OSL AS)
I 2014 hadde Avinors flyplasser i Norge 50 millioner passasjerer. Det tror selskapet kan bli nær doblet innen 2050.

I perspektivanalysen Avinor la fram denne uken går det fram at selskapet regner med en årlig vekst i flytrafikken på 1,7 prosent.

- Frem mot 2050 vil vi nærme oss en fordobling av antall flypassasjerer på våre lufthavner, og dette betyr at Avinor må prioritere kapasitetsøkende tiltak.
annonseEn slik prioritering henger også sammen med at et godt luftfartstilbud er avgjørende for både verdiskapning og bosettingsstruktur over hele landet, sier konsernsjef Dag Falk-Pedersen i Avinor i en pressemelding.

I 2050 forventes det at antallet passasjerer vil passere 90 millioner. I fjor var tallet 50 millioner.

Ifølge pressemeldingen legges det opp til et investeringsnivå på mellom 60 og 70 milliarder kroner frem mot 2029. Mye av dette vil gå med til å øke kapasiteten ved de største norske lufthavnene. Innen 2050 mener konsernsjefen at investeringsbehovet vil ligge på rundt 175 milliarder.

I 2017 ferdigstilles Terminal 2 ved Oslo Lufthavn og Terminal 3 ved Bergen lufthavn. I tillegg investeres det i kapasitetsøkende tiltak i Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ålesund.

Falk-Pedersen trekker også frem en tredje rullebane på Oslo Lufthavn som det vikgitste prosjektet på lang sikt.

– Oslo Lufthavn er navnet i norsk luftfart, og i 2030 kan antall passasjerer ved landets hvoedflyplass nærme seg 40 millioner. En tredje rullebane er et nødvendig kapasitetsløft for hele luftfartsnorge, sier konsernsjefen.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart