-->

5. mars 2015

Norwegian overfører piloter til nye datterselskap


Piloter overføres til tre nye datterselskap (Norwegian)
Styret i Norwegian Air Norway (NAN) har i et ekstraordinært styremøte i dag besluttet å etablere nye datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark for de skandinaviske pilotene i selskapet.

Virksomhetsoverdragelsen innebærer at alle piloter overføres i respektive pilotselskaper.
Tariffavtalene med eksisterende rettigheter og betingelser videreføres i de nye selskapene, inkludert retten til å streike.
annonseNorwegians klare mål er at alle piloter skal ha jobb i et Norwegianselskap i fremtiden. Den pågående streiken setter alles arbeidsplasser i fare, og denne alvorlige situasjonen skal pilotene selv kunne påvirke utfallet av.

Etableringen av de nye selskapene Pilot Services Norway, Pilot Services Denmark og Pilot Services Sweden er et forsøk på å gi pilotene i hvert enkelt land muligheten til selv å påvirke sin fremtid. Norwegian og pilotenes arbeidsgiver NAN har vært tydelige på at kostnadsnivået må ned og fleksibiliteten opp i den skandinaviske operasjonen hvis selskapet skal kunne beholde like mange piloter som i dag. Alternativet er nedbemanning i Skandinavia. Virksomhetsoverdragelsen reduserer også risikoen for konkurs i NAN, sier selskapet i en pressemelding torsdag ettermiddag. Tarifforhandlingene kan når som helst gjenopptas i de respektive pilotselskapene.

Norwegian har hele tiden vært innstilt på finne en løsning med NPU og Parat, men ledelsen verken vil eller kan overlate til en ansattgruppe å overta styringen av Norwegiankonsernet. Norwegian og NAN satte tidligere i dag en frist for å komme til forhandlingsbordet. Da fristen klokka 15 utløp var det ingen reell forhandlingsvilje å spore hos NPU og Parat. Selskapet blør og hittil er over 100 000 passasjerer berørt. Norwegian er på vei inn i det sjuende døgnet med pilotstreik.

Lokalt regelverk
Norwegian og datterselskapet NAN respekterer fullt ut at også svenske og danske piloter lar seg representere av sin fagforening. YS/Parat og NAN/NHO luftfart kan imidlertid ikke inngå tariffavtaler utenfor Norge. Videre er det allerede i dag svensk og dansk regelverk som gjelder for blant annet pensjon i de respektive landene. Norwegian har fått henvendelser fra svenske og danske piloter som ikke vil risikere sin egen arbeidsplass som følge av NPUs ultimatum.

Styringsretten i Norwegian ligger fast
Fagforeningen Parat har hevdet at det de kjemper for en tariffavtale, noe de allerede har og som nå også videreføres. Det konflikten dreier seg om er styringsretten i Norwegiankonsernet, som verken ledelse eller styre kan overlate til fagforeningen. Allerede i 2013 besluttet konsernstyret å etablere datterselskaper for operativ drift i Norwegian-strukturen. Det er ikke aktuelt at de norske pilotene skal ansettes i morselskapet og derfra styre produksjon og ruter, slik NPU krever.

Det ville medført at pilotene har styringsrett i alle markeder Norwegian er etablert, og også en rett til å skyve ut kolleger i eksempelvis England og Spania. De europeiske pilotene i Norwegianfamilien har for øvrig blitt utsatt for trusler om «svartelisting» fordi de fortsetter sine flygninger for Norwegian. De skandinaviske pilotene har imidlertid i flere år hatt en særskilt trygghet for sine jobber i en policyerklæring fra selskapet. Ledelsen i NAN har gjort det klart overfor NPU og Parat at denne erklæringen kan bli videreført og utvidet.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart