-->

1. april 2015

Du kan bli avvist fra flyet selv om du har billett


Du kan bli avvist fra flyet selv om du har billett (Illustrasjonsfoto)
Stadig flere flypassasjerer avvises rett før avgang fordi flyene overbookes. Spesielt gjelder dette i rushtiden og ved høytider.

Det hjelper lite at du har bestilt, betalt og printet ut flybilletten din. Er flyet fullt, så blir du avvist. Og dette er det stadig flere som opplever.

I ekstreme tilfeller selges det 150 billetter til 100 faktiske seter ifølge VG, som siterer Travel Magazine.
annonse


En EU-rapport melder om at denne praksisen nå har nådd uakseptable nivåer. Flyselskapet British Airways skal ha innrømmet at de overbooker nesten en million flyseter hvert år.

Det er ikke ulovlig for flyselskapene å gjøre dette, og statistikken viser også at det stadig hender at noen passasjerer ikke dukker opp.

Det er selvsagt et generelt problem for både kunder og flyselskaper at passasjerer ikke møter til sine flygninger. Kunder som gjerne skulle hatt plass på en bestemt avgang får ikke dette, og flyselskapene taper penger på at ikke alle flysetene blir solgt. Derfor praktiseres overbooking i varierende grad.

– Det er ganske avansert anvendelse av historiske data som ligger som bakgrunn for hvilke flygninger som kan overbookes og ikke. Det er ikke noen bestemt prosentsats eller et konkret antall seter som er en mal for hvor mange seter man kan selge utover flyets kapasitet. sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

Passasjerene har rettigheter
Enkelte flygninger utmerker seg ved at flere passasjerer ikke møter til opprinnelig flygning fordi de kanskje velger å hoppe på andre avganger, som for eksempel går noen minutter tidligere eller senere i forhold til det opprinnelige flyet.

– Det er i gruppen som har kjøpt fleksible billetter, hvor vi ser at man benytter seg av fleksibiliteten, sier Johansen til VG.

Flyselskapene står naturlig nok ansvarlig for å gi kompensasjon til passasjerer som blir avvist.

annonse


Ved overbooking skal flyselskapet først spørre om det er noen som mot kompensasjon frivillig vil avstå fra sin plass. Den frivillige har deretter, i tillegg til avtalt kompensasjon, rett til ombooking og tilbakebetaling, ifølge Forbrukerrådet.

Dersom det ikke melder seg noen frivillige, kan passasjerene nektes ombordstigning mot sin vilje. I slike tilfeller har vedkommende rett til tilbakebetaling av billettprisen eller ombooking til bestemmelsesstedet snarest mulig eller på et senere tidspunkt.

Man har rett til en økonomisk kompensasjon etter standardiserte satser. Denne har man krav på uavhengig av om man har lidd økonomisk tap, og skal utbetales umiddelbart ved henvendelse til flyselskapet, skriver Forbrukerrådet på sine hjemmesider.

Kompensasjonen er på 250 euro for alle flygninger opptil 1500 km, 400 euro for alle flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km, og 600 euro for alle øvrige flygninger

Mange ser ifølge SAS god økonomisk gevinst i å melde seg frivillig, siden det i mange tilfeller i praksis også blir en gratis flyreise.

– Vi kjenner til historier fra USA og andre steder hvor passasjerer nærmest har profesjonalisert seg på å søke avganger som det ofte er overbookinger på, slik at de der kan melde seg frivillig for å motta kompensasjon for å stå over avgangen. Det er vel et signal på at kompensasjonsnivåene er ganske sjenerøse, sier Knut Morten Johansen.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart