-->

13. april 2015

Norwegian tapte 350 millioner på streiken


Norwegian tapte 350 millioner på streiken  (David Peacock/ Norwegian)
Trafikktallene for mars er sterkt påvirket av streiken blant de skandinaviske pilotene. Norwegian ble påført tap og ekstra kostnader i størrelsesorden 350 millioner kroner, viser nye beregninger. For første gang opplever Norwegian en passasjernedgang sammenlignet med året før, hovedsakelig i Skandinavia hvor tett på 2 000 flygninger ble kansellert.
Streiken som ble igangsatt av fagforeningen Parat og den skandinaviske pilotforeningen har kostet selskapet dyrt.
annonse

De kansellerte flygningene utgjorde om lag 120 millioner kroner i tapte inntekter, mens ekstrakostnader knyttet til å ivareta passasjerene kom opp i 110 millioner kroner, blant annet kjøp av billetter med andre selskap, mat og hotellovernattinger for strandede passasjerer. Inntektsbortfallet i form av tapte bookinger fremover er beregnet til 120 millioner kroner. Til sammen summerer «streikeregningen» seg isolert opp i om lag 350 millioner kroner.

I mars fløy 1 726 180 passasjerer med Norwegian, en reduksjon på 4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. De flyene som gikk hadde imidlertid høyere fyllingsgrad enn i mars i fjor. Fyllingsgraden i år kom opp på 84,2 prosent og medvirket til en positiv trafikkvekst (RPK) på 7 prosent. Kapasiteten (ASK) falt med 1 prosent. Trafikktallene for mars er positivt påvirket av at påskeutfarten i år kom i mars, mens den i fjor kom i april. Det er naturlig å forvente negative effekter både av pilotstreiken og påskeeffekter også for april. Billettbestillingene har etter hvert tatt seg opp igjen, også på bakgrunn av flere kampanjer i etterkant av streiken. Gode bookingtall utover våren vil imidlertid ikke kunne kompensere for inntektsbortfallet.

- Streiken blant de skandinaviske pilotene påførte Norwegian svært store kostnader. Dette er tap og inntektsbortfall vi må leve med. Heldigvis fortsetter vi å tiltrekke oss mange nye kunder i Europa og USA som oppveier for at kundene i Skandinavia så seg nødt til å fly med konkurrentene. Hadde vi ikke hatt en så stor kundemasse og mange hardt arbeidende medarbeidere også utenfor Skandinavia ville situasjonen vært enda vanskeligere, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart