-->

13. april 2015

Streik resulterte i trafikknedgang


4 millioner reiste til og fra Avinors lufthavner i mars (Avinor)
Streiken blant Norwegian-pilotene resulterte i en nedgang i passasjertrafikken til og fra Avinors lufthavner i mars.

Innlandstrafikken gikk ned med 2,6%, mens utlandstrafikken gikk opp med 0,8% sammenlignet med samme måned i fjor. Samlet ga dette en nedgang i trafikken på 1,5 prosent. I alt reiste 4 024 348 passasjer til og fra Avinors lufthavner i mars.
Samtidig har passasjertrafikken til og fra Avinors lufthavner gått ned med 1,7 prosent i årets første tre måneder sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
annonse


-Streiken har bidratt til trafikkbildet de første tre månedene, men det er andre underliggende faktorer som også spiller inn. Det at mange bedrifter varsler kostnadskutt og reduserer reisevirksomheten, påvirker trafikkbildet, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Ved Oslo Lufthavn gikk trafikken opp med 0,3 prosent (inklusive transit). Ved Bergen lufthavn gikk trafikken ned med 5,9 prosent, ved Stavanger 7,5 prosent og ved Trondheim 2,8 prosent.

Antallet flybevegelser til og fra Avinors lufthavner gikk ned med 5,6 prosent i mars. Så langt i år har 10 859 178 passasjerer reist til og fra Avinors lufthavner.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart