-->

27. april 2015

To år igjen – utbyggingsprosjektet er i rute


Pir Nord, nå og ferdigstilt (Nordic Office of Architecture)
Etter første spadetak i 2011 er over to tredjedeler av utbyggingen med nye taksebaner og flyoppstillingsplasser, ny avgangs- og ankomsthall, ny jernbanestasjon og ny pir ferdig.Når «nye» Oslo Lufthavn åpner dørene 27. april 2017 er kapasiteten økt til 28 millioner passasjerer i året.
annonse- Vi er i rute og alt ligger til rette for at vi skal kunne ha den offisielle åpningen torsdag 27. april i 2017, sier administrerende direktør ved Oslo Lufthavn AS, Øyvind Hasaas.

Samtidig drift og utbygging
Det har helt fra begynnelsen vært et premiss at utbyggingen ikke skulle være til hinder for flytrafikken, og dette er krevende med tanke på at dette er et av Norges største landbaserte utbyggingsprosjekter.

- Vi er veldig opptatt av at driften skal gå så normalt som mulig under utbyggingen. Det er krevende med tanke på prosjektets størrelse. At vi nå er ferdig med to tredjedeler og har lyktes med å opprettholde en god punktlighet, også på vinteren, er vi svært tilfredse med, sier Hasaas.

Nesten dobbelt så stor
Når utvidelsen står ferdig i 2017 vil passasjerene få store vrimlearealer både før og etter sikkerhetskontrollen. Sikkerhetskontrollen utvides med 12 nye sluser og vil være samlet i ett område, som i dag. Passasjerene får kort gangavstand til både innlands- og utenlandsfly og servicetilbudet vil utvides med nye serveringssteder og flere og større butikker. Det vil også bli flere nye, godt plasserte toaletter og stellerom.

Totalt bygges det på med 117 000 m². En ny pir og en ny avgang- og ankomsthall er de mest fremtredende endringene på lufthavnen.

Den nye piren som ble påbegynt i 2013 vil strekke seg mot nord og håndtere både utland- og innlandstrafikk, adskilt i to nivåer. Den er 300 meter lang og får et areal på 63 000 m². Den får et moderne arkitektonisk uttrykk som skiller seg fra dagens, og har blant annet et karakteristisk utvendig tretak.

Den nye avgangs- og ankomsthallen vil få samme karakteristiske takform og volum som i dag. Den gjør at kapasiteten i avgangshallen økes med 34 nye innsjekkingsskranker, såkalte walkthrough-skranker, som er mer effektive og fleksible enn dagens løsning. De gir også mindre kø. Tilbygget får også et helt nytt bagasjeanlegg.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart