-->

6. mai 2015

Flere fugler kolliderer med norske fly


Flere fugler kolliderer med norske fly (Illustrasjonsfoto)
I alt 537 fugler døde i kollisjon med fly og helikoptre i norsk luftrom i fjor. Det er en økning fra 420 i 2013.
Det viser tall fra Luftfartstilsynet. Tallet er det høyeste siden 2008 da statistikken begynte. Da døde 258 fugler i kollisjon med fly.
Såkalt «birdstrike» er et kjent problem for fly- og helikopterselskap, skriver Aftenbladet. I halvparten av tilfellene fører
annonse«birdstrike» til skader på flymaskinen.

- Flyvende vilt er en faktor vi ikke rår over, sier Bjørn Erlandsen i Luftfartstilsynet.

- Det er opp til landingspersonellet å jage bort fuglene, det er eneste måten å redusere «birdstrikes» på, sier han.

I offshorevirksomheten er det registrert syv tilfeller av fuglekollisjoner i 2014. Det er en økning fra bare en fuglekollisjon året før, altså syv ganger oftere.

- Hvorfor?

Luftfartstilsynet har ingen god forklaring.

Natur, klima og bestand
- Det er naturen som bestemmer, sier Bjørn Erlandsen i Luftfartstilsynet.

- Forklaringen på at tallet endrer seg fra år til år har med størrelsen på fuglebestandene å gjøre, samt klimatiske forhold og aktivitetsnivå i lufta, sier Erlandsen.

- Det har også med temperatur å gjøre. Noen fugler liker best kjølig vær, mens andre arter liker bedre varme. Dette påvirker igjen hvilke flyplasser som har flest fuglekollisjoner, sier han.

Petroleumstilsynets kommunikasjonssjef, Inger Anda, opplyser at de også fører statistikk på «birdstrikes», basert på Luftfartstilsynets tall, fordi det utgjør en viktig del av sikkerhetsbildet rundt helikoptertrafikken offshore.

Andre hendelser er farligere
Men fuglekollisjoner er ikke den viktigste forklaringen på helikopterhendelser offshore. Det er «tekniske årsaker», felinformasjon og brudd på prosedyrer. Likevel har samlet tall på risikohendelser med helikopter offshore kraftig redusert fra 100 i 2009 til under 40 i 2014. Mens tallet på fuglekoillisjoner altså har økt.

Mer enn halvparten av det samlede tallet for dødlige fuglekollisjonene skjer i forbindelse med avgang og landing. Og de aller fleste fuglekollisjonene skjer om høsten.

Det er imidlertid stor forskjell mellom flyplassene, både når det kommer til hvilke fugler som rammes og hvor stort problemet er.

På Flesland utenfor Bergen er det flest store fugler som rammes. Men på Sola rammes like mange mellomstore fugler. Luftfartstilsynet har ikke data på fuglearter. Sola, Gardermoen og Flesland har de fleste fuglekollisjonene. På Sola var det imidlertid flere i 2013, selv om det samlet var flere «birdstrikes» i 2014.

facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart