-->

9. mai 2015

Trafikknedgang - redusert resultat for Avinor


Avinors resultater halvert første kvartal (OSL AS)
En nedgang i passasjertrafikken og færre flybevegelser bidro til en halvering av resultatet til Avinor i 1. kvartal 2015, sammenlignet med 1. kvartal i fjor.

Avinor hadde i 1. kvartal i underkant av 2351 millioner kroner i driftsinntekter mot 2336 i 2014. 1. kvartalsresultatet etter skatt ble på 37,2 millioner kroner mot 74,4 millioner kroner i 1. kvartal i fjor.Resultatet henger sammen med en nedgang i passasjertrafikken (1,6 prosent), en reduksjon i antallet flybevegelser (5,5 prosent) samt økte kostnader knyttet til pensjon og økt arbeidsgiveravgift som ble introdusert for de nordligste fylkene 1. juli 2014.
annonse-Luftfartsbransjen er konjunkturfølsom, og Avinor jobber nå målbevisst for å redusere selskapets kostnader gjennom et ambisiøst moderniseringsprogram. Målet er en kostnadsbesparelse på 1,5 milliarder kroner i perioden fra 2015 til 2018. Det satses også på en effektivisering av driften gjennom bruk av ny teknologi og effektive driftskonsepter, deriblant fjernstyrte tårn. Målsettingen er å styrke Avinors konkurransekraft og sikre et fortsatt godt luftfartstilbud over hele landet også i framtiden, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Konsernet har et høyt investeringsnivå, og i 1. kvartal var investeringene på over 1,2 milliarder kroner. Det største investeringsprosjektet er utbyggingen av terminal 2 på Oslo Lufthavn, som vil stå ferdig 27. april 2017. Samtidig er utbyggingen av Terminal 3 på Bergen lufthavn i full gang, og terminalen er klar 17. august i 2017.

Avinor har ellers bedt Samferdselsdepartementet revurdere tidspunktet for Avinors overtagelse av ansvaret for flyplassdriften på Bodø lufthavn fra Forsvaret. Bakgrunnen for dette er at Forsvaret har endret sine behov, samt at Bodø kommune ønsker en utredning om en eventuell flytting av flyplassen.

facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart