-->

6. juni 2015

Færre fløy SAS i mai


Færre passasjerer men bedre marginer for SAS i mai (SAS Facebook)
Det har ikke blitt noen reprise denne våren av den kraftige passasjertilstrømmingen SAS hadde på denne tiden i fjor, men flyselskapet har bedre marginer.

Flyselskapet SAS slapp fredag sine trafikktall for mai måned. De viser at flyselskapet fraktet 2,43 millioner passasjerer totalt, en nedgang på 9,1 prosent fra mai i fjor. Selskapet reduserte i samme periode kapasiteten med 4,4 prosent, altså ikke like mye som fallet i antallet passasjerer.

Fyllingsgraden på flyene endte på 73,6 prosent, en nedgang på 3,4 prosentpoeng.

Selv om SAS hadde en kraftig nedgang fra mai i år til mai i fjor, er utviklingen fra april til mai i år langt mer positiv. Selskapet selv peker også på at våren i fjor var preget av et flymarked med sterk trafikkvekst, svært fulle fly og en svak yield. (E24.no)

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart