-->

6. juni 2015

Høyeste ACA-akkreditering til Oslo Lufthavn


Høyeste ACA-akkreditering til Oslo Lufthavn (OSL AS)
«Airport Carbon Accreditation», eller ACA, er en frivillig bransjeordning for luftfarten – og den eneste i sitt slag. Flyplasser over hele verden kan nå akkreditere seg i denne ordningen, der hensikten er å redusere klimautslipp.
Flyplasser som er med i ordningen må lage et klimaregnskap som tilfredsstiller kravene i ISO 14064. Videre må både klimaregnskapet og søknaden
annonsetil ACA verifiseres av en tredjepart. Det er DNV GL som gjør dette for Oslo Lufthavn.

Oslo Lufthavn har også for 2015 blitt akkreditert på høyeste nivå i ACA-ordningen, en akkreditering flyplassen har hatt hvert år siden 2009.

- Siden åpningen i 1998 har satsningen på miljø vært en viktig del av strategien til Oslo Lufthavn. Vi er selvfølgelig stolte av denne akkrediteringen som betyr at vi jobber godt og målrettet for å redusere egne klimagassutslipp, sier Ole Jørgen Holt Hanssen, områdedirektør i Sikkerhet- og miljøstaben hos Oslo Lufthavn.

For å kvalifisere til deltakelse i ordningen må egne utslippskilder av klimagasser ved flyplassen kartlegges. Dette er på nivå 1. Deretter er målet å redusere utslippene. På nivå 2 må man vise at man faktisk reduserer klimautslippene fra år til år. Nivå 3 omfatter at klimagassutslipp fra flyplassens samarbeidspartnere skal kartlegges, og at disse skal påvirkes til å redusere sine egne utslipp.

annonse


Det høyeste akkrediteringsnivået omtales som 3+, «Neutrality». Dette betegner at flyplassen kompenserer for gjenværende utslipp ved klimakvoter. I 2014 investerte Oslo Lufthavn i et avfallsdeponi-prosjekt i Colombia. Prosjektet er FN-godkjent fordi det oppfyller alle kriteriene for et såkalt CDM-prosjekt, eller «Clean Development Mechanism».

- Det er flere tiltak både vi og aktørene på flyplassen gjør for at vi kan opprettholde denne akkrediteringen. Blant annet handler dette om bruken av el-biler og hybridbiler på flyplassens område, forklarer Holt Hanssen.

- Videre har vi et mål om at vi ikke skal slippe ut klimagasser fra egen virksomhet innen 2020. Dette jobber vi seriøst mot, og vi etablerte derfor et helhetlig klimaprogram ved Oslo Lufthavn i 2014. I klimaprogrammet går vi igjennom alle utslippskildene som er ved en så stor flyplass, og ser på alle mulige tiltak for å redusere klimagassutslippene. Klimaprogrammet skal hjelpe oss til å identifisere tiltak som gjør at vi når målet vårt i 2020 og samtidig skal vi redusere utslipp både fra tilbringertjenesten og fra luftfarten. Klimaprogrammet vil forhåpentligvis hjelpe oss til å nå høyeste akkreditering i ACA også i årene som kommer, avslutter Holt Hanssen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart