-->

5. juli 2015

Flyforsinkelser på bare to timer gir rett til kompensasjon


Du skal ha mat etter bare to timers forsinkelse (Illustrasjonsfoto)
Hvis flyet er forsinket har du krav på mat og drikke, og eventuelt erstatning etter visse regler. En forsinkelse på bare to timer gir rett til mat og drikke. Det gjelder på korte flyreiser, dvs kortere enn 1.500 kilometer.
På lengre flyreiser må forsinkelsen være større. Men er du innenfor reglene, kan ikke flyselskapet argumentere seg unna. Reglene er klokkeklare. Mat og drikke skal du alltid ha.Tretimersgrensen er en gylden grense. Passeres den, utløses rett til erstatning i penger, dvs euro. Erstatningens størrelse avhenger av reisens lengde.
annonse


Har du for eksempel ventet over tre timer på flyet fra Oslo til Barcelona, har hver passasjer i reisefølget krav på 400 euro, dvs 3.500 kroner. Det kommer i tillegg til mat og drikke, skriver smartepenger.no

Pengekravet kan riktignok flyselskapet avvise dersom de kan bevise at en ekstraordinær hendelse utenfor deres kontroll gjorde det umulig å unngå forsinkelsen, f.eks et kraftig tordenvær som holdt flyplassen stengt i flere timer eller ved streik.

Alle rettighetene som omtales her gjelder ved reiser til og fra et EU/EØS-land (også Sveits).

Dette har du krav på ved forsinkelse

FlydistanseInntil 1.500 km1.500 . 3.500 kmOver 3.500 km
Forsinkelse mer enn
2 timerMatIngen matIngen mat
3 timerMat + 250 EuroMat + 400 EuroIngen mat + 600 Euro
4 timerMat + 250 EuroMat + 400 EuroMat + 600 Euro
5 timer eller mer250 Euro + mat og drikke, eller refusjon av billett400 Euro + mat og drikke, eller refusjon av billett600 Euro + mat og drikke, eller refusjon av billett
Kilde: smartepenger.no

Flyselskapene plikter å informere passasjerene om deres rettigheter ved forsinkelse, men dette «glemmer» noen av flyselskapene fortsatt

Mat og drikke
Du har krav på mat og drikke som står i rimelig forhold til ventetiden. «Matkupongen» får du ved å henvende deg til flyselskapet. Allerede ved 2 timers forsinkelse inntrer rett til mat, men 2-timers-regelen gjelder kun for korte flyturer, dvs kortere enn 1.500 km (se tabellen nedenfor over eksempler på flyruter og distanse i km), for eksempel er Gardermoen-Paris 1.492 km.

For lengre flyturer, se tabellen over.

Retten til forpleining avhenger ikke om flyselskapet har skyld i forsinkelsen eller ikke. Tidligere måtte flyselskapene hatt et ansvar for forsinkelsen for at denne retten skulle gjelde.

Overnatting
Dersom du bookes om til flyavgang neste dag, har du krav på hotellovernatting og transport mellom flyplassen og hotellet.

Det transporterende luftfartsselskap skal ta særlig hensyn til behovene hos bevegelseshemmede personer og eventuelle personer som følger dem, samt til behovene hos barn uten ledsager.

Rett til erstatning i euro
Ved forsinkelser over 3 timer, utløses erstatning i kontanter. Den kommer i tillegg til mat, drikke og eventuell overnatting ovenfor. Erstatningens størrelse avhenger av lengden på flyreiser målt i kilometer.

  • 250 euro for alle flygninger på høyst 1.500 kilometer
  • 400 euro for alle flyginger innenfor EØS-området på mer enn 1.500 kilometer og alle andre flyginger på mellom 1.500 og 3.500 kilometer
  • 600 euro for alle flyginger som ikke omfattes av de to over Du har rett til erstatning uavhengig av om du har lidd et økonomisk tap. Du er ikke pliktig til å godta erstatning i reisekuponger, eller andre tjenester fra flyselskapet. Du ha rett til å få pengene på konto.

Denne kompensasjonen kan settes ned med 50 prosent dersom flyselskapet klarer å tilby deg ombooking som ikke gir en større forsinkelse ved ankomst til sluttdestinasjonen på mer enn:
  • 2 timer ved flygninger på opptil 1500 km
  • 3 timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og alle andre flygninger på mellom 1500 og 3500 km
  • 4 timer ved andre flygninger

Erstatning i euro gjelder ikke ved ekstraordinære hendelser
I noen tilfeller har du ikke rett til erstatning i euro (men mat, drikke og overnatting har du uansett rett til):

  • Dersom flyselskapet kan bevise at innstillingen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var gjort.
  • Flyselskapet har opplyst om innstillingen minst to uker før planlagt avgangstid
  • Flyselskapet har opplyst om innstillingen mellom to uker og syv dager før planlagt avgangstid og du tilbys omruting slik at du kan reise høyst to timer før planlagt avgangstid og ankommer til det endelige bestemmelsessted senest fire timer etter planlagt ankomsttid
  • Flyselskapet har opplyst om innstillingen mindre enn syv dager før planlagt avgangstid og tilbys omruting slik at du kan reise høyst en time før planlagt avgangstid og ankomme til det endelige bestemmelsessted senest to timer etter planlagt ankomsttid.
annonse


Rett til refusjon av billetten
Hvis forsinkelsen er på mer enn 5 timer har du rett til refusjon av billettprisen for den del eller deler av reisen som ikke har funnet sted. Du har rett til refusjon av hele billettprisen hvis reisens formål ikke kan oppnås grunnet forsinkelsen.

Hvis du velger å få billetten refundert har du krav på returflygning tilbake til avreisestedet.

OBS! Hvis du krever å få tilbake pengene for billetten, mister du retten til mat, drikke og overnatting

Reiseforsikringen kan også brukes
Du kan også bruke reiseforsikringen. I denne er det en dekning som heter «innhenting av reiserute». Ved hjelp av denne kan du også få dekket merutgifter hvis for eksempel bilen du kjører får en break-down som medfører at du mister flyet.

Eksempler på avstander fra Gardermoen For å ha rett til forpleining på til for eksempel Alicante må forsinkelsen være på minst tre timer siden distansen er over 1.500 km. Til Berlin er det nok med 2 timers forsinkelse.


StedKmStedKm
Aberdeen834Madrid2 414
Alicante2 569Malaga2 840
Athen2 635Malta2 715
Bangkok8 635New York5 911
Barcelona2 135Nice1 856
Berlin882Paris1 392
Chania2 897Reykjavik1 778
Dubai5 134Tenerife4 079
Las Palmas4 102Tokyo8 739
London1 205

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart