-->

4. juli 2015

Torp er best i Norge


Flypassasjerene i Norge er mest fornøyde med Torp (Sandefjord lufthavn)
EPSI Norge la torsdag frem resultater fra en studie av brukertilfredsheten ved flyplasser i Norge. Resultatene viser at Torp Sandefjord lufthavn får gode skussmål fra brukerne, mens de reisende er minst fornøyd med Flesland.


Dette er den tredje målingen av flyplasser som EPSI har gjennomført, og målingen viser også i år store variasjoner i brukeropplevelsen. - Samlet sett så har brukeropplevelsen svekket seg noe
annonsefra i fjor, sier Fredrik Høst Daglig Leder i EPSI Norge.

- Og det er fortsatt tydelig at de reisende opplever dårlig samsvar mellom pris og kvalitet ved norske flyplasser.

Effektivitet gir utslag ved Torp
I denne målingen som er gjort blant drøyt 650 personer som har reist til og fra en lufthavn i Norge så er det Torp Sandefjord lufthavn som får den beste tilbakemeldingen.

– Resultatet for Torp er noe bedre enn i fjor, og de reisende forteller om velfungerende sikkerhetskontroll, gode parkeringsmuligheter og effektiv bagasjehåndtering, sier Høst.

- Dette var gøy! Det er flott å se at tiltakene våre virker og at de reisende opplever flyplassen som brukervennlig, enkel og hyggelig. Kundeservice har høy prioritet hos oss og vi har nylig vært igjennom en omfattende utbygging der vi har gjort store investeringer med kunden i fokus. Vi har valgt en rekke løsninger som gjør produktet vårt ennå bedre for de reisende.

At vi scorer høyt på den menneskelige faktoren gjør oss ekstra stolte. Vi har mange svært dedikerte medarbeidere som er stolte av arbeidsplassen sin, som står på hver dag for gi kundene en god opplevelse. Ambisjonene våre er høye og vi jobber hele tiden for å forbedre oss ytterligere, for målet vårt er å oppfattes som favorittflyplassen blant alle som bor mellom Drammen og Arendal, sier markedssjef Tine Kleive-Mathisen.

Tallenes tale fra EPSI Norge (EPSI Norge)

Flesland kommer igjen dårligst ut blant de målte flyplassene.

– I følge de reisende så skyldes dette en tregere sikkerhetskontroll, samt mindre velfungerende innsjekkingsrutiner og bagasjeutlevering enn ved øvrige flyplasser. De reisende opplever Flesland som lite moderne, og oppgir dessuten at venteområdene er mindre trivelige enn hva tilfellet er ved andre terminaler.

Moss Lufthavn Rygge, som kom best ut i fjorårets måling, faller i år noe tilbake. Gardermoen vurderes derimot som noe bedre i år enn i fjor.

- Flyplassen oppleves som moderne, det er enkelt å komme seg til og fra flyplassen og kundene er godt fornøyd med utvalget av butikker, restauranter og kiosker, avslutter Høst.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart