-->

16. juli 2015

Norwegian med solid resultatforbedring og rekordfulle fly


Norwegian presenterer et godt andrekvartal (Norwegian)
Norwegian legger i dag fram et kvartalsresultat før skatt (EBT) på 456 millioner kroner. Det er 593 millioner kroner bedre enn fjoråret. Fyllingsgraden for kvartalet er på 85 prosent.

Utviklingen er god i alle Norwegians markeder. Det samme gjelder på langsdistanse hvor fyllingsgraden er over 90 prosent og passasjertallet mer enn fordoblet sammenlignet med samme tid i fjor.Fyllingsgraden i andre kvartal var 85 prosent, opp fem prosentpoeng sammenlignet med samme peiode i fjor. På langdistanserutene var fyllingsgraden enda høyere med 91 prosent.
annonseI andre kvartal fløy 324 000 passasjerer på Norwegians langsdistanseruter. Det er mer enn en fordobling fra fjoråret hvor passasjertallet var 139 000 dette kvartalet. Norwegian flyr nå 434 ruter i Europa, USA og Asia, hvorav 21 er langdistanseruter. Til sammen har Norwegian nå 28 langdistanseruter i salg.

I andre kvartal i år ble en ny Boeing 787 Dreamliner og to nye Boeing 737-800 faset inn. Norwegian har nå en flåte på 8 Dreamliner langdistansefly og vil fase inn ytterligere fire Dreamlinere neste år. Alle de nye Dreamlinerne som leveres heretter vil være større enn de Norwegian opererer i dag.

God utvikling i alle markeder
Til sammen 7 millioner passasjerer fløy med Norwegian i andre kvartal – en økning på 9 prosent. Den sterkeste veksten i antall passasjerer hadde Norwegian på London Gatwick, tett etterfulgt av Oslo lufthavn. Også de spanske flyplassene har solid vekst i antall Norwegian-passasjerer. I løpet av kvartalet har Norwegian lansert innenriksruter i Spania, samt helt nye ruter til Karibien og mellom Karibien og de amerikanske storbyene Boston, New York og Washington DC.

Selv med en svak norsk krone går enhetskostnadene ned, og noe som sikrer selskapet konkurransekraft fremover. Kostnadene til drivstoff har gått ned, og oppveier mer enn effekten av en svak krone. Nye fly bruker vesentlig mindre drivstoff enn eldre fly, noe som gir Norwegian en betydelig konkurransefordel. Norwegian har en av verdens yngste flyflåter med en gjennomsnittsalder på 4 år.

For andre kvartal omsatte Norwegian for nærmere 5,9 milliarder kroner, en økning på 16 prosent fra tilsvarende kvartal året før. På langdistanserutene var omsetningsveksten 60 prosent. Samlet kapasitetsvekst (ASK) var på 8 prosent for andre kvartal, mens trafikkveksten (RPK) var 15 prosent, noe som også henger sammen med at hver Norwegian-passasjer i snitt nå flyr vesentlig lenger enn før. Stadig flere kunder kjøper valgfrie tilleggsprodukter om bord.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart