-->

13. juli 2015

Tolv millioner passasjerer første halvår


12 millioner har flydd via Oslo lufthavn hittil i år (OSL AS)
De seks første månedene av 2015 har gitt en vekst i flytrafikken ved Oslo Lufthavn på 0,6 prosent, sammenliknet med 2014. Nesten tolv millioner passasjerer reiste til og fra Norges hovedflyplass.Totalt 11 796 812 passasjerer reiste til og fra Oslo Lufthavn første halvår 2015, sammenliknet med 11 728 252 i første halvår i 2014. Det gir en trafikkvekst på 0,6 prosent. Antall flybevegelser går fra 119 787 i 2014 til 114 915 i 2015, en nedgang på 4,1 prosent.
annonse- Den største økningen ser vi på rutetrafikken til utlandet som går opp med 4,1 prosent fra 6 273 717 til 6 400 902. Størst prosentvis nedgang ser vi chartertrafikken som går fra 520 681 første halvdel i fjor til 413 207 første halvdel i år, en nedgang på 20,6 prosent, sier trafikkdirektør Jasper Spruit.

Svak nedgang i juni
Trafikktall for juni viser en svak nedgang sammenliknet med samme måned i fjor. 2 433 510 reiste i juni 2015, mot 2 437 723 i juni 2014. Dette gir en nedgang på 0,2 prosent. Tall for årets juni er likevel høye, da juni 2014 fortsatt er rekord for antall passasjerer på en enkelt måned.

Nedgang for Avinor
Antall passasjerer ved Avinors lufthavner gikk noe ned i juni, sammenliknet med den samme måneden i fjor. Så langt i år har trafikken til og fra Avinors lufthavner gått ned med 1,4 prosent.

I juni gikk innlandstrafikken ned med 1,5 prosent, og utlandstrafikken ned 0,9 prosent. I sum ga dette en nedgang på 1,2 prosent, sammenliknet med samme måned i fjor. Trafikken i årets seks første måneder har gått ned 1,4 prosent, sammenliknet med fjoråret.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart