-->

29. september 2015

Widerøe vinner kontrakt for åtte flyruter i Sør-Norge


Widerøe har vunnet anbudet for ruter i Sør-Norge
Samferdselsdepartementet innstiller Widerøe's Flyveselskap AS som kontraktvinner på drift av regionale flyruter i Sør-Norge fra 1. april 2016.


- Det regionale flytilbudet utgjør en viktig del av transporttilbudet i Norge. Gjennom tildeling av nye kontrakter på de regionale flyrutene på Vestlandet og Røros sikrer regjeringen et godt flytilbud i disse regionene, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.
annonseWiderøe fornøyd
- Det er svært gledelig for Widerøe at vi fortsatt skal betjene kortbanenettet i Sør-Norge. Vi er fornøyd med at Widerøe har klart å holde stillingen, og fortsatt er en ledende aktør på kortbanenettet i Norge, sier administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen.

- Dette var en viktig avklaring for driften vår de neste fire årene, og vi skal nå vise oss den tilliten som er gitt oss verdig. Vi vil fortsette å jobbe med kvaliteten i leveransen vår, slik at vi fortsatt kan gi et godt og sikkert reisetilbud til folk i Sør-Norge.

-Vi skal levere så godt vi kan innenfor de rammene vi er blitt tildelt, sier Nilsen.

Samferdselsdepartementet lyste 7. mai 2015 ut nytt anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge. Flyselskap i alle EØS-land ble invitert til å levere anbud på drift av til sammen åtte flyruter for perioden 1. april 2016 – 31. mars 2020. De aktuelle flyrutene er:

  1. Røros – Oslo
  2. Førde – Oslo
  3. Sogndal – Oslo
  4. Sandane – Oslo
  5. Sogndal – Bergen
  6. Sandane – Bergen
  7. Førde – Bergen
  8. Ørsta-Volda – Bergen
To flyselskap deltok i konkurransen, tilbudene ble grundig vurdert
To flyselskaper leverte anbud til Samferdselsdepartementet innen anbudsfristens utløp 7. juli 2015. De to selskapene var:

• Danish Air Transport AS
• Widerøe's Flyveselskap AS

Samferdselsdepartementet har vurdert anbudene. I tillegg har anbudene blitt vurdert av Luftfartstilsynet, for økonomi og teknisk/operative forhold. Departementet har med bakgrunn i gjennomgangen bestemt å gi kontrakt på alle de utlyste rutene til Widerøe's Flyveselskap AS.

Anbudet fra Danish Air Transport AS, som bare hadde lagt inn bud på flyruten Røros – Oslo, er avvist på grunn av for lavt antall tilbudte avganger. Dette er vurdert som et avvik fra kravene i forpliktelser til offentlig tjenesteyting som gjør det nødvendig for departementet å avvise anbudet.

Dette er rutetilbudet fra Oslo lufthavn

Flere flyruter drives kommersielt
Samferdselsdepartementet har vurdert at Flyrutene Florø – Oslo, Florø – Bergen og Ørsta-Volda – Oslo har grunnlag for videre drift på kommersielle vilkår. Statlig kjøp opphører på disse rutene ved utgangen av inneværende kontraktsperiode 31. mars 2016.

- Det er positivt å se at det er markedsgrunnlag for å drive disse rutene videre kommersielt. Det betyr at disse skattepengene kan benyttes på formål flere innbyggere kan nyte godt av, sier samferdselsministeren.

På grunn av lave passasjertall vil staten heller ikke kjøpe flytransport på ruten Fagernes-Oslo etter 1. april 2016. Dette ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2015.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart