-->

3. oktober 2015

3 av 10 nordmenn kan tenke seg ståplass på flyet


3 av 10 kan faktisk tenke seg ståplass på flyet, hvis prisen er lav nok
I fremtidens fly kan det bli mulig å fly på samme måte som å ta buss – stående!
I alle fall dersom lavprisselskapene får bestemme.
Nordmennene er ikke de som protesterer.Undersøkelse viser at 32% kan tenke seg ståplass på flyet dersom prisen er tilstrekkelig lav.
annonseDe unge er mest positive, hele 47 prosent i aldersgruppen 18-29 år kan tenke seg ståplass på flyet. Det viser reisebyrået Tickets Respons Analyse-undersøkelse.

Vil det bli ståplass på flyet i fremtiden?
Det vil i hvert fall lavprisselskaper som irske Ryanair og kinesiske Spring Air. Selv flyprodusenter forbereder seg på den nye trenden, for eksempel har Airbus registrert patenter på sine nye seter som tar mindre plass, og gjør at det blir mulig med flere passasjerer. Tanken er at de som er villige til å stå skal betale mindre for sine flybilletter.

- Det finnes helt klart interesse for ståplasser på korte strekninger om prisene er betydelig lavere. Dette ser vi på at 3 av 10 har sagt at de kan tenke seg slike flybilletter. De som er mest positive til dette er de unge, sier Ellen Wolff Andresen, Markedssjef i Ticket Feriereiser.

9 prosent kan tenke seg ståplass på flyreiser på maksimum en time dersom prisen er halvert. 23 prosent er positive til ståplasser dersom prisen er svært lav eller nesten gratis.

- Flykabinen har lenge sett lik ut. Ståplasser på flyet vil i så fall revolusjonere måten å fly korte avstander. Flyselskaper er optimistiske til sine tidsplaner, men det vil fortsatt være igjen mye sikkerhetsarbeid får vi kan bestille ståplasser til våre kunder, sier Wolff Andresen.

De unge er mer positive til ståplasser enn de eldre. 47 prosent av de mellom 18 og 29 år kan tenke seg ståplasser dersom prisen er betydelig lavere, mens kun 20 prosent av de mellom 65 og 79 år kan tenke seg det. Menn er mer villige til å stå enn kvinner.

Tickets Respons Analyse-undersøkelse:

Kan du tenke deg å velge ståplass på flyet på reiser som tar maksimalt en time?
  • Ja, om prisen er halvert i forhold til ordinær billettpris - 9 prosent
  • Ja, men bare om prisen er svært lav eller nesten gratis - 23 prosent
  • Nei - 66 prosent
  • Vet ikke - 3 prosent
Kilde: Tickets Respons Analyse-undersøkelse med 1084 respondenter, riksrepresentativt utvang.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart