-->

16. oktober 2015

Taxfreesalget øker, Polet taper (OPPD)


Taxfreesalget øker, taperen er Vinmonopolet (Gaute Bruvik/ Avinor)
Vinmonopolet har hatt en salgsnedgang på 2,2 prosent i årets tre første kvartaler. Samtidig øker taxfree- og grensehandelen.

– En salgsnedgang på 2,2 prosent i løpet av årets tre første kvartaler har vi aldri sett før i nyere tid, sier administrerende direktør Kai Henriksen i Vinmonopolet.Han viser til at de i flere år har hatt en salgsøkning på tre-fire prosent.
annonse


Mye går i gal retning for det norske Vinmonopolet.
- En 2,2 prosent salgsnedgang så langt i år har vi aldri sett før i nyere tid, sier administrerende direktør Kai Henriksen på Vinmonopolet, til aftenposten.no. Han viser til at det i flere år var salgsøkninger på tre-fire prosent. Nå øker grensehandelen kraftig, til tross for at kronen er svekket. Taxfree-salget på ankomst utland på Gardermoen har økt med 13 prosent i første halvår i år.

- Hvor sikre er dere på at grensehandelen spiller en så stor rolle for salgssvikten?

- Vi ser dette på flere områder. Store deler av østlandsfylkene med trafikk til Sverige har klar nedgang. Samtidig går omsetningen i grenseutsalgene til Systembolaget opp med 9,5 prosent hvis vi ser på økningen akkumulert for 3. kvartal fra 2013 til 2015. Mens resten av Systembolaget bare har en oppgang på 1,2 prosent i perioden.

Større avgiftsgap til Sverige
Henriksen sier at de to hovedfaktorene taxfree og grensehandel kan kompletteres med en tredje faktor: Avgiftsgapet mellom Norge og Sverige som bare øker. Mens finansminister Siv Jensen inflasjonsjusterte alkoholavgiftene i sitt forslag til statsbudsjett for 2016, har Sverige foreløpig ingen nominell økning på programmet neste år.

- Avgiftsgapet vokser?

- Det vokser over tid. For en flaske vin er alkoholavgiftene mer enn dobbelt så store i Norge som i Sverige. Til neste år øker ikke norske avgifter mer enn fem kroner på en flaske brennevin og to kroner for vin. Men vi sammenligner med utviklingen i Sverige og der er det null i økning. Avgiftsnivået må ikke bli så høyt i Norge at det bidrar til ytterligere undergraving av alkoholmonopolets posisjon.

- Hvor redd er du for alt dette?

- Det er en utfordring vi ikke liker, det utfordrer Vinmonopolets relevans og det utfordrer økonomien vår på sikt. Pr. i dag har vi en sunn økonomi, men hvis jeg ser inn i fremtiden når vi får disse tallene med rekordøkning av grensehandel og taxfree, samtidig som vi går ned, er dette noe politikerne – som er våre oppdragsgivere – bør få vite. Jeg er også bekymret for det økende alkoholforbruket som den kraftige økningen i grensehandel og taxfree fører med seg.

Sammenligner epler og pærer
- Når Vinmonopolet sammenligner vår omsetning først halvår 2014 med første halvår 2015 så sammenligner de epler og pærer. Kvoten ble endret slik at man kunne bytte tobakk med vin fra 1. juli 2014. Det førte til salgsvekst første halvår i år, sammenlignet med første halvår i 2014. Sammenligner man epler med epler, altså juli, august og september i år med samme periode i fjor, så ser man at salget faller hos oss også, sier Haakon Dagestad, kommunikasjonssjef i Travel Retail Norway som driver Heinemann Duty Free.

- At kvoten endres er utenfor vår kontroll, men når man bruker ærlige tall så ser man at vinsalget også går ned hos oss. En forklaring kan være at alkoholkonsumet over tid har gått ned i Norge, hvilket er veldig positivt. En annen kan være at grensehandelen tar salget, som også Vinmonopolet påpeker, sier Haakon Dagestad.

Oppdatert 17.10.2015 Kl. 10:01

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart