-->

21. november 2015

Fagernes lufthavn drives videre som ren charterlufthavn


Fagernes lufthavn Leirin blir charterflyplass (Bernt Olsen-Hagen/ Avinor)
Samferdselsdepartementet holdt fredag en pressekonferanse på Fagernes lufthavn, Leirin. Statssekretær John-Ragnar Aarset presenterte der nyheter om videre drift ved Fagernes lufthavn.

Regjeringen foreslår for Stortinget at Avinor skal drive Fagernes lufthavn som en ren charterlufthavn frem til 1. januar 2019. Deretter skal driften overføres til lokale aktører.Flyruta mellom Gardermoen og Fagernes avvikles allerede ved utgangen av mars neste år.
annonseDette forutsetter at Luftfartstilsynet forlenger dispensasjonen og at lokalt næringsliv dekker deler av Avinors kostnader for å videreføre driften fra 2017 og halvparten av Avinors kostnader i 2018.

Avinors rapport lagt til grunn
På oppdrag av Samferdselsdepartementet leverte Avinor i juni en rapport om driftsalternativer for Fagernes lufthavn. I rapporten konkluderer Avinor med følgende:

Fra og med 01.04.2016 opphører FOT-rutene (Forpliktelse til Offentlig Tjenesteyting, kanskje bedre kjent som anbudsruter på kortbanenettet) på Fagernes lufthavn, Leirin. Som følge av dette vil Avinor be departementet vurdere fremtidig eierskap og drift av Fagernes lufthavn som en ren charterflyplass.

Fra lokalt hold er det interesse for å opprettholde flyplassen som en mulig sesongmessig charterflyplass. Formålet med dette er å ivareta den lokale satsingen på vinterskiturister.

- Når FOT-rute tilbudet opphører 1. april neste år, vil vi starte prosessen med å sesongstenge lufthavna frem til vintercharteroperasjonen starter neste vinter. Charteroperasjonen avhenger selvsagt av at Luftfartstilsynet opprettholder dispensasjonen. Vårt hovedfokus fremover blir derfor å drifte lufthavna på en god måte frem mot stengning, for så å ta opp igjen driften når vinterchartersesongen starter opp, sier divisjonsdirektør i Avinor, Margrethe Snekkerbakken.

Osloruta
Fairchild Metro III på Fagernes lufthavn (Osloairports.com)
Fram til utgangen av mars 2016 flyr det virtuelle flyselskapet Air Norway to daglige rundturer mellom Oslo og Fagernes.

Det er danske North Flying som sitter med rettighetene på å fly denne ruta for staten.

Selskapet benytter en 19 seters Fairchild Swearing Metro III (bildet).
Når statens tilskudd til drift av flyruta opphører 1. april neste år, avvikles trafikken mellom Gardermoen og Fagernes. Belegget på ruta har generelt vært lavt, med et snitt på under 4 personer per flyvning. Bil og buss har vært vinneren på denne strekningen.

Fly til Fagernes - i hjertet av Valdres, priser fra 496,- en vei

Air Norway flyr også en kommersiell rute mellom Oslo lufthavn og Ørland i Trøndelag med daglige avganger, samt en weekendrute fra Gardermoen til Aalborg i Danmark
www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart