-->

26. november 2015

Ikke en dråpe miljøvennlig drivstoff i flytankene


Ikke en dråpe miljøvennlig drivstoff i flytankene (Illustrasjonsfoto)
Flyene på Oslo Lufthavn skulle gå over til å fylle tankene med miljøvennlig drivstoff. Ett år senere er ikke en eneste dråpe klimavennlig drivstoff fylt på flyene.

Det manglet ikke på festivitas og store løfter da Avinor for ett år siden lanserte biodrivstoff på det norske markedet.

Tiltaket skulle vise at den utskjelte luftfarten også tok miljøansvar ved å sørge for miljøvennlig biofuel til alle flyselskaper.
annonseTo fly, ett fra Norwegian og ett fra SAS, var tanket opp med biodrivstoff og fløy inn til Gardermoen fra henholdsvis Bergen og Trondheim. Biodrivstoffet var basert på gammel frityrolje.

Miljøstiftelsen Zero var innlemmet i prosjektet, og satte sitt kvalitetsstempel på det, skriver Aftenposten i dag.

Ikke en dråpe
Miljøvernminister Tine Sundtoft var invitert for å gi tyngde til historiske hendelsen, og hyllet tiltaket: – Det grønne skiftet er ikke noe som ligger foran oss, det er vi allerede er i gang med.

På Avinors egne nettsider ble planen lagt ut: «Som første hub i verden vil Air BP og SkyNRG (leverandører, red.anm.) levere inntil 2,5 millioner liter biojetdrivstoff til tankanlegget på Oslo Lufthavn fra 2015.»

Etter den dagen, 11. november 2014, har det ikke vært fylt en dråpe biodrivstoff på noe fly på Oslo Lufthavn.

- Nei, vi er dessverre ikke kommet i gang ennå, sier den ansvarlige for biodrivstoff-prosjektet i Avinor, Olav Mosvold Larsen.

Bilindustrien prioritert
Han viser til at det har vært umulig for Avinor å få faste og stabile leveranser til luftfarten:

- Det har ikke vært biojetdrivstoff tilgjengelig i markedet. Biomassen og raffinerikapasiteten har gått til å dekke behovet for bilindustrien med biodiesel, sier Mosvold Larsen.

- Vi håper at vi kan komme i gang og tilby flyene biodrivstoff i løpet av første kvartal neste år, men noen garanti for at det faktisk skjer kan vi ikke gi, sier han.

Få selskap vil ha biofuel
Nå er tilgangen til biodrivstoff ikke det eneste problemet Avinor sliter med. Det er bare tre flyselskaper – SAS, Lufthansagruppen og KLM – som har sagt seg interessert i å kjøpe biofuel. Prisen vil ifølge Mosvold Larsen være dobbelt så høyt som det selskapene må betale for dagens flydrivstoff.

- Vi er ganske sikre på at de andre flyselskapene vil komme etter når det viser seg at vi får til en stabil leveranse av produktet, sier Mosvold Larsen til avisen.

De vil heller ikke ha noe valg: Når biodrivstoffet blir en fast vare på Oslo Lufthavn, vil alle fly bli fylt med dette drivstoffet – enten selskapene vil eller ikke. Men de som ikke har sagt ja, vil få biodrivstoffet til den prisen de betaler for dagens drivstoff.

- Et av hovedmålene ved prosjektet er å vise at biojet-drivstoffet kan inngå i samme logistikkjede som det fossile drivstoffet. Det vil på sikt redusere kostnadene. Flyselskaper som ikke deltar i prosjektet, vil dermed også få biodrivstoff på tanken til den prisen de betaler for dagens fuel, men de vil ikke få lettelser i CO2-avgift eller fritak for EUs kvotesystem, sier Mosvold Larsen.

Norwegian: - For dyrt
Norwegian mener biodrivstoffet, som antas å få en pris på det tre-fire dobbelte av dagens fuel, er for dyrt:

- Vi ønsker å benytte biodrivstoff, men da må det være konkurransedyktig på pris og ikke dyrere, slik Avinor har lagt opp til. Tilby samme pris som ordinært drivstoff, og vi er med. Selv om vi har valgt å stå over i denne omgang, har vi uansett betydelig lavere utslipp enn konkurrentene på grunn av vår nye flyflåte, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

SAS er et av tre selskaper som derimot har sagt ja til å fylle med biofuel:

- Ved å satse på biofuel, reduseres klimapåvirkende utslipp markant. Dette er det første skritt mot en bærekraftig luftfart, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

Zero: Vi er utålmodige
Miljøorganisasjonen Zero var en viktig støttespiller for Avinor da biodrivstoff-prosjektet ble lansert i fjor.

I dag sier leder Marius Holm at han og Zero er utålmodige:

- Hensikten med flyvningen i fjor var å vise at det er mulig å fly med fornybart drivstoff. Vårt budskap var at dette kan få et ganske stort omfang, om man gjør det lønnsomt for å flyselskapene å velge fornybart. Vi har arbeidet politisk for å få til endringer gjennom hele året, og fikk i denne uken gjennomslag for endringer som kan gi de resultatene vi ønsker, sier Holm.

Han viser til det ferske budsjettforliket som sier at de flyselskapene som tanker biodrivstoff skal få 25 prosent reduksjon i landingsavgiftene, men at dette vil bli avløst med et omsetningskrav for flyselskapene senere.

- Dette er et gjennomslag vi er fornøyd med, og vi vil følge regjeringens oppfølging av vedtaket tett, forsikrer Zero-lederen.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage
om oss   nettsidekart